Foto: Impact Challenge

Første fase i innovsjonsprogrammet Impact Challenge nærmer seg slutten, og vi er klare for tredje og siste dypdykk. Temaet vil være samskapende byer og lokalsamfunn der en rekke aktører forteller om egne erfaringer med samskaping. Dypdykket er en digital sending, det er gratis og åpent for alle. Du kan melde deg på ved å følge denne linken.

Disse bidrar til Dypdykk 3:

  • Osama Shaheen, Redaktør Tidsskriftet DER
  • Lisbeth Iversen, leder Med Hjerte for Arendal-nettverket
  • Kristina Bakke-Åkerblom, Stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet, institutt for velferd og deltakelse
  • Barbara Harterink, Vestland Fylkeskommune, innovasjon og næringsutvikling
  • Agnes Vevle Tvinnereim, Samfunnsarkitekt i Vill Mer, initiativtaker Bærekraftige Liv
  • Hilde Sætre, Stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet, forsker på sosialt entreprenørskap og offentlig innovasjon

Årets tema – Mangfoldets muligheter

Et rettferdig og inkluderende samfunn kjennetegnes gjerne ved hvordan de mest sårbare blir behandlet. Målet må være et samfunn som er bygget på demokratiske prinsipper og som fremmer raushet, toleranse, ytringsfrihet og meningsmangfold. Det skal være plass til alle, og vi skal legge til rette for at alles ressurser blir brukt på en meningsfylt og samfunnsnyttig måte. Ved å sikre at alle har mulighet for aktiv deltakelse i aktivitet, arbeid og utdanning, bidrar vi samtidig til en sunnere folkehelse og ivaretar et inkluderende samfunn.

Mangfold i samfunnet må behandles som den viktige ressursen det er, for det er nettopp gjennom våre ulike perspektiver vi gjerne finner selve nøkkelen til god innovasjon. Samskaping og brukermedvirkning er viktig i utforming av tiltak og tjenester, og et sterkere fokus på tverrfaglige og inkluderende innovasjonsprosesser vil bidra til at tjenestene bedre imøtekommer reelle behov. Sosiale entreprenører kan være viktige bidragsytere for realisering av nye løsninger og etablering av virksomheter som inkluderer sårbare grupper i meningsfull aktivitet eller tilrettelagt arbeid.