Et bredt samarbeid er nå med på å etablere Idrettshoder, et utviklingsprosjekt som tenker nytt rundt hvordan vi kan inkludere flere barn i organisert idrett.

– Vi mener at et tettere samarbeid mellom idrettslag og skole er én vei å gå. Prosjektets overordnede mål er å sikre at alle barn får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av familieøkonomi eller sosial bakgrunn, sier Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets.

Idrettshoder er et samarbeid mellom Oslo Idrettskrets, Bøler IF, Nøklevann skole, Bøler skole og SoCentral. Prosjektet støttes av Bufdir, Oslo Idrettskrets, Sparebakstiftelsen DNB og Anthonstiftelsen. Idrettshoder skal tilby alle barn i 2.-4. trinn på Bøler- og Nøklevann skole gratis aktivitet av høy pedagogisk og idrettsfaglig kvalitet i Aks-tiden.

Idrettshoder bygger på erfaringene fra prosjektet Håkkihoder, som SoCentral var med å starte opp høsten 2021. I samarbeid med tre klubber (Grüner ishockey, Hasle/løren ishockey og Tønsberg ishockey) og seks skoler tilbyr Håkkihoder gratis skøytetrening i Aks/Sfo-tiden. I  sesongen 2023/2024 har over 650 barn deltatt på ukentlige treninger.
– Det snakkes mye om at skole og idrettslag bør samarbeide, men lite om hvordan. Her jobber vi lokalt med å teste og utvikle hvordan et slik samarbeid kan gjennomføres i praksis. Vårt mål er å lage en samarbeidsmodell som kan tas i bruk av skoler og idrettslag over hele landet, forklarer prosjektleder i Idrettshoder, Mette Øinæs Habberstad.

Idrettshoder skal delta på Norsk Idrettspolitisk Arena i 28-29 august, og diskutere på hvilken måte idretten kan ta et større ansvar for å inkludere flere barn.
-Der vil vårt budskap blant annet være at vi ikke kan legge ansvaret for inkludering av barn som i dag står langt unna idretten på frivillige lagledere alene. Idrettslagene må tilføres ressurser til å gjøre den jobben, og de må samarbeide med nærmiljøet. Og så må de måles på hvor godt de lykkes, sier hun.

Nå er planleggingen for høsten i full gang, og Idrettshoder leter nå etter hjelpetrenere for alle de tre klubbene i Oslo som er med i prosjektet.
– Vi ser etter dem med hjerte for inkludering og som ønsker å bidra til at flere barn får muligheten til å drive organisert idrett og finne sin plass i lokalmiljøet, sier daglig leder i Bøler IF Marius Sigolsen.
Her kan du lese hele utlysningen

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Mette Øinæs Habberstad.