Hvordan går det med inkluderingsarbeidet under covid-19?

Inkludering av de som opplever å stå utenfor samfunnet har ofte vært basert på fysiske møter, oppfølging og relasjonsbygging. Da samfunnet stengte ned på grunn av covid-19 var det mange sektorer som måtte omstille seg til et digitalt arbeidsliv.

Slike kjappe omstillinger er alltid utfordrende og mange har måttet lære seg nye verktøy og tenkt i nye kreative baner i sitt inkluderingsarbeid. Men det har også kommet uvurderlige erfaringer og løsninger som man vil ta med seg videre i fremtiden. Flere som jobber med arbeidsinkludering ikke bare har kunnet fortsette arbeidet, men faktisk også videreutviklet, forbedret og skalert mye av det de gjør. Det er inspirerende! På nordisk inkluderingsdag 17. november delte disse sine erfaringer:

  • Bydelsmødrene i Danmark – Maja Langhorn fortalte om hvordan bydelsmødre har blitt viktige i informasjonsarbeidet og smittevern under pandemien, som en bro til minoritetsbefolkningen
  • Sandwich Brothers i Norge – SoCentral-medlemmene Milla Vasbotten og Rasheed Dodakh fortalte om hvordan de måtte tenke helt nytt om salg av is når alle festivaler og arrangementer stoppet opp.
  • Kompis Sverige  Johan Bäckström fortalte om hvordan de plutselig nådde ut til hele landet, fikk mange flere digitale kompiser, og kunne snu hele driften sin til å følge opp kompisene i stedet for å koble dem sammen.
  • Mentorprogrammet i Trondheim kommune – Emilie C. Selstad fortalte om hvordan de har klart å fortsette med å få høyt utdannede flyktninger ut i relevant jobb, og hvordan en av flyktningene var den som utviklet den digitale løsningen som gjorde det mulig.
Vil du vite mer? Presentasjonene finner du i denne åpne mappen.
Opptaket finner du på Youtube! Ideer og innspill fra gruppearbeidene finner du her.

 

En nordisk inkluderingsdag

I alle de nordiske landene finnes det innovative prosjekter, initiativer og organisasjoner som jobber for et mer inkluderende samfunn. Derfor har vi de siste årene samlet oss til en nordisk inkluderingsdag mot slutten av året.

Nordisk inkluderingsdag er en møteplass for nordiske aktører som jobber med inkludering av både ungdom, eldre, barn, minoriteter eller mennesker utenfor arbeidslivet. Sånn kan vi bidra til læring og erfaringsutveksling på tvers av landegrenser.

Nordisk inkluderingsdag er et samarbeid mellom Inkluderingsdagene på SoCentral, Kybri, Reach for Change Danmark og Voksenåsen – Senter for svensk-norsk samarbeid. Vi gleder oss til å se deg i år igjen – selv om det blir på Zoom!

Les mer og bli en del av inkluderingsdagene på  www.inkluderingsdag.no.