Hvordan går det med inkluderingsarbeidet under covid-19?

Inkludering av de som opplever å stå utenfor samfunnet har ofte vært basert på fysiske møter, oppfølging og relasjonsbygging. Da samfunnet stengte ned på grunn av covid-19 var det mange sektorer som måtte omstille seg til et digitalt arbeidsliv.

Slike kjappe omstillinger er alltid utfordrende og mange har måttet lære seg nye verktøy og tenkt i nye kreative baner i sitt inkluderingsarbeid. Men det har også kommet uvurderlige erfaringer og løsninger som man vil ta med seg videre i fremtiden.

18. november samles vi til en digital erfaringsdeling på tvers av landegrenser:

  • Hvordan har denne digitale omstillingen påvirket inkluderingsarbeidet i Norden?
  • Hvilke erfaringer er blitt gjort som man vil ta med seg videre i fremtiden?
  • Har det vært vellykkede digitale omstillinger som andre kan inspireres av og lære av på tvers av sektorer og landegrenser?

Vi får innlegg fra:

  • Bydelsmødrene i Danmark
  • Sandwich Brothers i Norge
  • Kompis Sverige 
  • Mentorprogrammet i Trondheim kommune

Meld deg på digital inkluderingsdag 18. november kl. 13-15

En nordisk inkluderingsdag

I alle de nordiske landene finnes det innovative prosjekter, initiativer og organisasjoner som jobber for et mer inkluderende samfunn. Derfor har vi de siste årene samlet oss til en nordisk inkluderingsdag mot slutten av året.

Nordisk inkluderingsdag er en møteplass for nordiske aktører som jobber med inkludering av både ungdom, eldre, barn, minoriteter eller mennesker utenfor arbeidslivet. Sånn kan vi bidra til læring og erfaringsutveksling på tvers av landegrenser.

Nordisk inkluderingsdag er et samarbeid mellom Inkluderingsdagene på SoCentral, Kybri, Reach for Change Danmark og Voksenåsen – Senter for svensk-norsk samarbeid. Vi gleder oss til å se deg i år igjen – selv om det blir på Zoom!

Les mer om inkluderingsdagene på www.inkluderingsdag.no.