Hva er et nabolagshus? Du har kanskje også hørt det omtalt som grendehus, velhus, bystue, samfunnslokale, eller bydelshus. Til felles har de at de er til for nabolaget, og skal samle folk, aktiviteter, frivillighet, og kanskje også kommunen eller andre aktører.

Stadig oftere ser vi også at denne typen hus blir et virkemiddel for å løse utfordringer i lokalsamfunnet, for eksempel i et område med arbeidsledighet eller andre levekårsutfordringer.

Vi har til nå arrangert to inkluderingsdager hvor vi har blitt kjent med ulike hus og deres konsepter. Etter første samling var det noen spørsmål vi ofte vendte tilbake til – hvordan går økonomien i dette huset rundt? Hvordan er driften organisert? Hvordan er samarbeidet lagt opp?

Som følge av dette ble fokuset i andre samling å utforske mulige drifts- og finansieringsmodeller for nabolagshus. Vi fikk høre om Sparebankstiftelsen DNB sin prosess for finansiering og støtte til slike hus, samt et innblikk i hvordan fire ulike konsepter for nabolagshus har organisert sin drift. I samarbeid med forsker Gro Hanssen ved ved Oslo Met har vi satt opp en enkel byggeklossmodell, hvor de ulike rollene blir tydeligere.

Vil du finne ut mer om nabolagshus?

  • Se opptaket fra inkluderingsdagen 25. mars
  • Les en oppsummering fra dagen og de ulike nabolagshusenes byggeklossmodeller
  • Les og kommenter på innspillene fra deltakerne på inkluderingsdagen

Disse innledet på inkluderingsdagen om nabolagshus 25. mars:

Jobber du med eller er engasjert i å skape et samfunn med plass til alle? Inkluderingsdagene er en lavterskel, månedlig møteplass for deg. Les mer på inkluderingsdag.no.