Mandag 23. november delte vi våre tanker om hva som må til for å skape klimanøytrale byer og bygder i Norge, som del av den digitale bærekraftskonferansen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Her kan du lese innlegget Marie Harbo Dahle i SoCentral holdt:

Vi trenger helt vanlige folk
For at norske byer og bygder skal kunne bli klimanøytrale, trenger vi å ha med folk. Helt vanlige folk. Folk flest. De omstillingene samfunnet må gjennom de nærmeste årene blir omfattende og vanskelige, det vet dere alle. Politikere og byråkrater synes det er vanskelig å skape og gjennomføre klimapolitikk som påvirker folks hverdag. De står overfor en rekke vanskelige dilemmaer og beslutninger. Og nettopp derfor må denne omstillingen forankres hos alle. Vi må ha med oss folk flest på å løse klimaendringene – og de må få bidra med noe mer enn vegetar-mandag og riktig resirkulering. 

Vi tror det er på tide å tørre og teste ut noen demokratiske innovasjoner. De siste årene har flere land invitert med helt vanlige folk til å løse de aller vanskeligste politiske spørsmålene. I år har både Frankrike, Storbritannia og Danmark gjennomført eller begynt planleggingen av borgersamlinger for klima. De er bestilt av parlament eller regjering, og skal gi innspill til det nasjonale klimaarbeidet. 

Borgersamlinger – mer enn medvirkning
En borgersamling er noe annet enn de vanlige medvirkningskanalene vi har i samfunnet. I stedet for at de mest ivrige melder seg til tjeneste, går det ut brev eller SMS til flere tusen tilfeldig utvalgte folk i et område – et land, eller en by. Av de som melder interesse, trekkes det et representativt utvalg. Borgersamlingen skal være et speilbilde av samfunnet den kommer fra, og alle mulige typer folk og erfaringer skal være med. I Storbritannia var det viktig at også folk som var skeptiske til klimaendringene var representert i samlingen. 

Vi har lært at vitenskapen ikke snakker for seg selv. Den må formidles, forstås, diskuteres og brukes. Derfor møtes de utvalgte borgerne til 3-4 samlinger, hvor de får formidlet kunnskap fra eksperter og forskere. Etterpå diskuterer de, stiller spørsmål, og tar i bruk kunnskapen. Til slutt blir de enige om anbefalinger til politikerne – om tiltak, prioriteringer og mål. 

Et tilskudd til de demokratiske kanalene
De vanlige kanalene for demokratisk deltakelse – å være politisk partiengasjert, å stille på åpne folkemøter, eller å sende skriftlige innspill – er fortsatt åpne. For engasjerte personer finnes det alltid en vei inn. Men demokratiske innovasjoner som borgerpaneler fanger opp andre og nye stemmer. På den måten kan vi engasjere og forankre klimaomstillingen hos enda flere. Og erfaringene fra de samlingene som allerede er gjennomført, viser oss at helt vanlige folk kan stoles på til å både forstå og håndtere komplekse problemstillinger, og inngå kompromisser. Vi må ikke spørre – hva ønsker du deg – men, hva mener du er det beste for hele samfunnet?

Vi må ha tillit til innbyggerne våre
En ny doktogradsavhandling har imidlertid vist at norske lokalpolitikere er skeptiske til å involvere innbyggerne sine på denne måten. Denne helt ferske oversikten fra OECD viser hvor mange prosesser som er kjørt i ulike land de siste 35 årene. I Danmark finner de 25. I Norge finner de kun ett tilfelle.

I Norge er vi stolte av at vi har et høyt nivå av tillit til institusjoner og politikere. Men den tilliten må gå begge veier. Politikere og byråkrater må også stole på at vanlige folk kan være med å ta viktige beslutninger, hvis de inviteres med inn, gis kunnskap de fordøyer sammen med andre, og får en rolle.

Hvordan kan vi komme i gang?
I SoCentral jobber vi for at flere skal ta i bruk borgerpaneler. Trondheim kommune viser vei i Norge. I fjor spilte vi opp borgerpanel som en prosess å teste ut i Trondheim sitt arbeid med innbyggerinvolvering og bærekraft, og vi bidro med å designe et kunnskapsgrunnlag og en prosess for gjennomføring. I januar setter vi i gang med er borgerpanel sammen med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, der 30 tilfeldig utvalgte innbyggere på Grefsen i Oslo skal være med og gi råd til kommunen om hvordan de best skal håndtere problemene med ekstremregn og flom i sitt nærområde. Sammen med flere andre har vi også spilt opp ideen om en nasjonal borgersamling for unge, som kan bidra til det nasjonale bærekraftsarbeidet som nå koordineres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

For at norske byer og bygder skal bli klimavennlige må vi ha med oss helt vanlige folk i å finne ut av hvorfor og hvordan – og det kan vi få til ved stole på folk gjør fornuftige valg, hvis de inviteres med inn, får god og balansert kunnskap, og kan diskutere den sammen med andre.

Bilde av Pixabay fra Pexels