Etter nesten sju uker som praktikant i SoCentral sitter Anne Brøvig Pedersen, statsvitenskapsstudent ved UiO, igjen med mange gode minner, bekjentskap, kunnskap og ikke minst fremtidsoptimisme. Som praktikant har hun fått innsikt i arbeidsmetodene til SoCentral gjennom mange ulike prosjekter. Her er hennes refleksjoner fra praktikant-oppholdet. 

– Et av prosjektene jeg har jobbet mest med er “Fremtidens nabolagshus i fortidens bygg”. Prosjektet går ut på å utvikle en driftsmodell og verktøykasse for bærekraftig drift av lokaler som samler folk og aktiviteter i nabolaget. Dette går under sosial bærekraft og infrastruktur. Møteplasser for lokalsamfunnet er viktige for å bygge fellesskap, stedsidentitet, og kan være med på å løse utfordringer knyttet til ensomhet, arbeidsledighet og sosial ulikhet. 

– Et av høydepunktene for praksisperioden var å delta på åpningen av Sirkulær Resurssentral sitt Ombygg-telt, Norges største storskala byggevarehus for brukte byggevarer. Etter åpningen ble det holdt fagseminar om ombruk i byggebransjen. Her var det en tydelig konsensus om at byggebransjen ønsker å ta i bruk flere sirkulære løsninger. Åpningen av Sirkulær Resurssentral gjør dette mer oppnåelig. Både i kraft av å gi bransjen tilgang på brukte byggevarer i storskala, og ikke minst gjennom å bane vei for lignende prosjekter andre steder. 

Et fellesskap for bærekraft

– Spesielt inspirerende har det likevel vært å bli kjent med inkubatormiljøet på SoCentral. Med over 250 medlemmer er ikke SoCentral en kontorplass, men et fellesskap for bærekraft. Miljøet har en mangfoldig medlemsbase og domineres ikke av oppstartsbedrifter. Fellesnevneren er at medlemmene jobber for å fremme et mer bærekraftig og inkluderende samfunn. Dette går hånd i hånd med den sammensatte bærekraftsforståelsen SoCentral arbeider ut fra, nemlig at alle, uansett fagfelt eller bransje, kan, og bør arbeide for bærekraft. Her er mangfold, samarbeid og deling en essensiell ingrediens for å jobbe med bærekraft som helhet, og jeg er ekstremt takknemlig for å ha blitt kjent med så mange dyktige og inspirerende mennesker. I løpet av praksisperioden har jeg fått innsikt i mange ulike dimensjoner ved bærekraft, og jeg sitter igjen med bekjentskap og kunnskap som definitivt har gjort meg til en bedre statsviter. 

– Da jeg begynte i SoCentral hadde jeg aldri sett for meg at jeg kom til å lære om byggebransjen, landskapsarkitektur, verving til barneidrett eller driftsmodeller for nabolagshus. Jeg har lært at bærekraft er veldig mye. Enten det handler om ombruk av materialer, tiltak for å senke utslipp, inkludering, kontakt med nærmiljøet eller noe helt annet, så har alle en mulighet til å fremme bærekraft.

Hvorfor tar vi inn praktikanter?

Vi ønsker å ha studenter hos oss, ikke bare fordi de har en oppdatert utdannelse, men også fordi de bringer med seg et unikt perspektiv som unge og fremtidsrettede. Å ha studenter hos oss gir oss muligheten til å lære av deres innsikt og erfaringer.

Vi tror også sterkt på at det å erfare, teste ut og prøve seg frem på arbeidsplassen er essensielt for å utvikle seg faglig og personlig. Dette er erfaringer som er vanskelige å tilegne seg gjennom lesing og teoretisk læring alene.

Er du student og nysgjerrig på en prakisplass hos oss? Kontakt Marie Harbo Dahle på marie@socentral.no.

Studerer du mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo? Da kan du søke om å bli studentpraktikant hos oss vårsemesteret 2024! Mer info her.