Bufdir har bevilget Håkkihoder seks millioner kroner i tilskudd til inkludering for barn og unge frem til 2025. Håkkihoder tester om et tettere samarbeid mellom idrettslag, frivillighet og skoler kan være en nøkkel til å inkludere flere. Første sesong har vært en stor suksess og nå vet vi at vi fortsetter i ytterligere tre år. Minst.

Håkkihoder er et samarbeidsprosjekt mellom Lakkegata skole, Grünerløkka skole, Zuccarellostiftelsen, Norges Ishockeyforbund, Grüner Hockey og SoCentral. Siden oppstart i november 2021 har 260 barn fra Lakkegata og Grünerløkka skoler deltatt på ukentlig gratis skøytetrening i Grünerhallen. Treningen foregår i Aks-tiden, i nært samarbeid med skolene og Grüner Ishockey. Nå håper vi å utvide Håkkihoder til flere skoler og andre ishockeyklubber i Oslo.

Håkkihoder ønsker å tenke nytt hvordan vi rekrutterer og beholder barn i organisert idrett. Håkkihoder er et aktivitetstilbud som omgår krav til økonomi og foreldreinnsats. Håkkihoder er gratis, og barna kan låne alt nødvendig utstyr. Skøytetreningen foregår i AKS-tiden, og krever dermed ikke foreldreinnsats.

Håkkihoders langsiktige ambisjon er å utvikle en modell for samarbeid mellom skole, idrettslag og frivillighet slik at alle barn kan delta, uavhengig av økonomi og familiebakgrunn. Modellen vi utvikler skal kunne brukes av skoler og idrettslag over hele landet.
-Med støtten fra Bufdir i ryggen skøyter vi de neste tre årene i møte fulle av pågangsmot. Alle barn kan få et Håkkihode, sier prosjektleder Frøy Lode Wiig.

Se gjerne innslaget fra en økt med Grünerløkka skole 2 klasse sine Håkkihoder som NRK hadde.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Frøy Lode Wiig hvis du vil vite mer om prosjektet, og se også prosjektet sin hjemmeside www.hakkihoder.no.