I en felles ambisjon om å styrke de nordiske demokratiene, er Nordic Deliberation nettverk nå stiftet. Målet er å bidra til å bygge bro mellom innbyggerne og det politiske systemet, sikre robuste demokratier og å få fart på den nordiske folkepanel bølgen.

– Våre samfunn står overfor komplekse utfordringer kombinert med synkende tillit og deltakelse i demokratiet. Formålet med Nordic Deliberation nettverket er å styrke implementeringen av deltagende demokratiske metoder i de nordiske landene, for å bidra til å gi innbyggerne økt innflytelse over sine liv. I samarbeid med forskere har vi som mål å vise hvordan folkepaneler og andre deltakende prosesser kan styrke og supplere våre representative demokratier, sier Zakia Elvang, partner i We Do Democracy, en av grunnleggerne av nettverket.

Et folkepanel brukes ofte nasjonalt og internasjonalt til vanskelige og komplekse spørsmål som angår alle innbyggere, som f.eks. byutvikling, teknologi og klimakrisen.Et folkepanel er et tilfeldig utvalg av vanlige folk, som inviteres til å komme sammen for å få tilført balansert kunnskap om en sak, og deretter diskutere den sammen. Til slutt kommer de med anbefalinger til beslutningstakere og politikere. I bl.a. Danmark, Canada, England, Frankrike, Belgia, Irland og Skottland har man i en årrekke brukt folkepaneler for å finne løsninger på komplekse samfunnsdilemmaer, som f.eks. Irlands abortlovgivning og Frankrikes klimapolitikk.

Inspirer verden
Med systematisk samarbeid om demokratisk innovasjon kan de nordiske velferdsstatene sikre robuste demokratier og tjene som inspirasjon for resten av verden, mener partnerskapet. Nordic Deliberation er grunnlagt for å legge til rette for disse fremtidige samarbeidene, bestående av de ledende aktørene som jobber med deltagende demokrati i de nordiske landene: We Do Democracy i Danmark, Sitra i Finland, Digidem i Sverige, Analyse & Tal i Danmark og Norge, og SoCentral i Norge .

Deltakende bølge i Europa og Norden
Deltakende demokrati er på fremmarsj globalt og demokratiske innovasjoner blir stadig mer internasjonalt orientert med samarbeid og prosjekter på tvers av landegrensene. Gjennom de siste fem årene har utviklingen skutt fart også i Norden, med 53 folkepaneler siden 2019.

-Det er mange likhetstrekk mellom de demokratiske systemene og velferdsmodellene våre, så det er mye å hente på et tettere samarbeid mellom de nordiske aktørene.Nettverket vil fungere som et kontaktpunkt for den nordiske demokratisektoren, etablere en database med metoder og fakta om prosesser på deltakende demokrati i de nordiske landene, og er et kompetent nettverk som også kan ta på seg folkepanel på et nordisk nivå, sier Cathrine Skar, partner i SoCentral.

Fakta:

Hva er deltakende demokrati og hvorfor trenger vi det?
Enkelt sagt, i et representativt demokrati tar valgte politikere beslutninger på vegne av folket. Et deltakende demokrati kan utvide og supplere representativt demokrati ved å involvere flere i beslutningene gjennom diskusjon, refleksjon og forståelse.

Forskning viser at deltagende, representative prosesser som folkepaneler (Citizens Assemblies på engelsk) kan føre til bedre politikkutforming, sette politikere i stand til å ta vanskelige beslutninger og øke tilliten mellom innbyggere og myndigheter. Det kan også motvirke polarisering, og viser at det faktisk er mulig for deltakerne å endre mening og preferanser rundt det aktuelle temaet underveis i prosessen.

Les mer om deltakende demokrati og innbyggerpaneler her

Hva vil det nordiske nettverket gjøre?

  • Kontaktpunkt med oversikt over demokratisk sektor i Norden.
  • Tilrettelegging av nettverk og arrangementer for beslutningstakere og embetsmenn som arbeider med eller er interessert i deltakende demokrati.
  • Opplæring og kapasitetsbygging for demokratisk sektor, både embetsmenn og private aktører som ønsker å jobbe med deltakende demokrati.
  • Gjennom sitt samarbeid kan de ta på seg store folkepanel og andre demokratisk innovative prosjekter.
  • Metodisk kunnskapsbank for beste praksis for organisering, utforming, tilrettelegging og gjennomføring av folkepaneler.
  • Database fra tidligere prosesser gjennomført i Norden.

Hvem er grunnleggerne av Nordic Deliberation?

Sitra er det finske innovasjonsfondet som jobber uavhengig med oppgaven å sondere fremtid og fremme kvalitativ og kvantitativ økonomisk vekst. Sitra jobber med tre strategiske mål, bærekraftsløsninger, rettferdig dataøkonomi og demokrati og deltakelse, og er ansvarlig for en rekke innovasjonsprosjekter. Kontakt: Prosjektdirektør Hannu-Pekka Ikäheimo (hannu-pekka.ikaheimo@sitra.fi), spesialist Onni Pekonen (onni.pekonen@sitra.fi)

We Do Democracy er det ledende konsulentselskapet i Danmark innen demokratisk innovasjon og deltakende demokrati. WDD har designet og tilrettelagt for 15+ folkepaneler (borgersamlinger på dansk) på kommunalt nivå og jobbet internasjonalt som ekspertrådgivere for toppnivå ledere i offentlig og privat sektor. WDD er medgründer av Københavns demokrati knutepunkt, demokratigarasjen. Kontakt: Managing partner, Zakia Elvang, zakia@wedodemocracy.dk

SoCentral er et Ideelt AS eid av de ansatte, grunnlagt i 2012, som samarbeider med kommuner, næringsliv og innbyggere for å utvikle et mer bærekraftig samfunn. De legger til rette for og driver samarbeidsprosjekter med mål om å skape konkrete eksempler på hvordan vi kan forbedre samfunnet ved bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. Siden 2020 har demokratisk innovasjon vært et spesielt interesseområde og de har gjennomført flere folkepaneler i Norge, og i samarbeid med forskere vist hvordan slike prosesser kan styrke og supplere vårt representative demokrati. Kontakt: Cathrine Skar, partner SoCentral,

Analyse & Tal er et kooperativ med base i København, Oslo og Aarhus dataanalyse. Analyse & Tal har spesialisert seg på å kvantifisere komplekse utfordringer: Kartlegging av sosiale fenomener og tendenser, måling av holdninger og atferd, og kvantifisere digitale og sosiale bevegelser. Kontakt: partner Aylin Dursun (aylin@ogtall.no), partner Konrad Jervell (konrad@ogtall.no)

DigidemLab er et arbeidereid kooperativ som designer og utvikler metoder for politisk og demokratisk innovasjon. De brenner for deltakerdemokrati og støtter praksis som gir folk mulighet til å påvirke beslutningene som innvirker i deres liv. Kontakt: Jonas Linde jonas@digidemlab.org