Hvordan kan vi lykkes bedre med rekruttering og inkludering i barneidrett?

Sparebankstiftelsen DNB, Oslo Idrettskrets og SoCentral inviterer til gratis erfaringsdelingskonferanse for alle som er opptatt av å skape en inkluderende barneidrett.

Det gjøres mye av mange for å rekruttere og inkludere flere barn i idretten. Samtidig er det fremdeles altfor mange barn som faller utenfor. Hva lykkes vi godt med? Hva får vi ikke til? Hva kan vi lære av hverandre? Og ikke minst: Hvordan kan vi jobbe sammen for å løse utfordringene vi erfarer?

Å inkludere flest mulig barn krever samarbeid på tvers. Skole og idrettslag, kommune og bydel, frivillighet og private stiftelser kan og må bidra. Men hvordan? Vi er på jakt etter fremtidens modeller for samarbeid og drift av inkluderende aktivitetstilbud.

Asta Busingye Lydersen er konferansier.

Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet, holder avslutningsinnlegg.

28. november kl 09:00 – 15.00 på Sentralen, Øvre Slottsgate 3
Lunsj inkludert Påmelding her

Program: 

    Kl 09.00 Innledning:

 • Hvorfor må vi lykkes bedre med inkludering i barneidrett?  Barrierer vi må overkomme og ambisjoner for konferansen ved Magne Brekke, generalsekretær Oslo Idrettskrets, André Støylen, administrerende direktør Sparebankstiftelsen DNB og Thomas Berman, daglig leder SoCentral.
 • Hva har idretten betydd for meg? ved Zaineb Alsamarai. 

     Kl 10.15 Del 1: Tiltak og samarbeidsmodeller for inkludering som testes ut

 • Hvordan jobber Oslo idrettskrets med å løse utfordringene knyttet til rekruttering og inkludering?  ved Tone Holm Dagsvold, avdelingsleder for klubbutvikling og inkludering 
 • Monolitten Idrettslag: Erfaringer med samarbeid mellom skole og idrettslag, ved Christopher Frigaard, daglig leder, og Marius Sommer, leder allidrettsgruppen.
 • Sagene Idrettsforening: Utvikling av aktivitetstilbudet, ved Vibeke Thiblin, daglig leder.
 • Håkkihoder: En samarbeidsmodell mellom skole, idrettslag og frivillighet for å inkludere barn i organisert idrett, ved Frøy Lode Wiig, initiativtaker, og Cathrine Mortensen, rektor Grünerløkka skole.
 • Diskusjon ved bordene
 • Kl 12.15 Lunsj

  Kl 12.50 Del 2: Hvilke grep på systemnivå er mulig å ta for å inkludere flere barn i idretten
 • Viken idrettskrets: Modeller og idrettslag som bygger aktive lokalsamfunn, ved Øyvind Thorsen, seniorrådgiver Viken idrettskrets, og Ola Ekeberg Apenes, daglig leder Drammen ballklubb.
 • Fet Idrettslag: Prosjekt Skolepuls – hvordan inkludere alle barn i bevegelseseglede, og hva skal til for å skape et varig tilbud  – ved Atle Søgård, daglig leder.
 • Hvordan kan Sparebankstiftelsen DNB bidra til økt inkludering i barneidrett, og hvordan kan fremtidens finansieringsordninger se ut? ved Steinar Sæthre, rådgiver Idrett og lek. 
 • Diskusjon ved bordene
 • Avslutning ved Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet. 

Velkommen!

Begrenset antall plasser så vær rask med påmeldingen. Lunsj inkludert.