Ledig stilling som aktivitetsansvarlig til Idrettshoder Bøler (prosjektstilling)

Idrettshoder er et utviklingsprosjekt som tenker nytt rundt hvordan vi kan inkludere flere barn i organisert idrett. Vi mener at et tettere samarbeid mellom idrettslag og skole er én vei å gå. Prosjektets overordnede mål er å sikre at alle barn får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av familieøkonomi eller sosial bakgrunn.

Idrettshoder er et samarbeid mellom Oslo Idrettskrets, Bøler IF, Nøklevann skole, Bøler skole og SoCentral. Prosjektet støttes av Bufdir, Oslo Idrettskrets og Anthonstiftelsen. Idrettshoder skal tilby alle barn i 2.-4. trinn på Bøler- og Nøklevann skole gratis aktivitet av høy pedagogisk og idrettsfaglig kvalitet i Aks-tiden.

Idrettshoder er en videreføring av et tilsvarende prosjekt, Håkkihoder, som SoCentral var med å starte opp høsten 2021. I samarbeid med tre klubber og seks skoler tilbyr Håkkihoder gratis skøytetrening i Aks-tiden. I  sesongen 2023/2024 har over 650 barn deltatt på ukentlige treninger.

Til Idrettshoder Bøler ser vi etter en med hjerte for barneidrett og inkludering. Vi ser etter en som ønsker å bidra til at flere barn får muligheten til å drive organisert idrett.

Vedkommende skal planlegge og gjennomføre et godt idrettstilbud for barn. Vedkommende vil arbeide tett med prosjektgruppen for Idrettshoder Bøler. Den består av daglig leder og sportslig leder i Bøler IF og  prosjektleder og -utvikler for Idrettshoder, samt representant fra Oslo Idrettskrets.

Arbeidsoppgaver: 

 • Planlegge og gjennomføre et aktivitetstilbud med fire  idretter: håndball, functional fitness/bevegelighetstrening, friidrett og tennis for barn i 2.-4. trinn. Aktiviteten skal gjennomføres i Aks-tiden (kl. 13.30-16.30), mandag-torsdag, fra primo oktober til ultimo mai.
 • Veilede og følge opp hjelpetrenere i klubb og på skole.
 • Bygge bro fra Idrettshoder til organisert trening i klubb.
 • Avhengig av søkers ønsker og kvalifikasjoner kan det være aktuelt å kombinere og utvide stillingen som aktivitetsansvarlig med en rolle som inkluderingsansvarlig i Bøler IF.
 • Inkluderingsansvarlig skal jobbe for å inkludere flest mulig barn i Bøler IF, herunder søke økonomisk støtte, sikre tilgang til utlånsutstyr og kommunisere med foreldre.
 • Samarbeide tett med trenere og lagledere i klubben, aktivitetsguide i Oslo idrettskrets og lærere og aks-ledere på nærskolene.
 • Noe arbeid på ettermiddag/kveld må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdannelse/erfaring innen pedagogikk og arbeid med barn.
 • Erfaring som idrettsleder/barneidrettstrener/aktivitetsleder for barn er en stor fordel.
 • Engasjement for/erfaring med inkluderingsarbeid er ønskelig.
 • Solid erfaring med å planlegge og gjennomføre idrettsaktiviteter for barn.
 • Gyldig politiattest må fremlegges.

Personlige egenskaper: 

 • Sterkt engasjement for barneidrett og inkludering.
 • Trygg og tydelig voksenperson som bidrar til at barna får en positiv opplevelse med bevegelse og idrett.
 • Strukturert og ryddig, trives med å planlegge og koordinere med flere partnere.
 • Utpreget lagspiller med gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr: 

 • Muligheten til å være med å gi flere hundre barn bevegelsesglede, mestringsfølelse og en trygg inngang til organisert idrett.
 • Muligheten til å være med å etablere et helt nytt aktivitetstilbud og utvikle nye former for samarbeid mellom skole, idrettslag og frivillighet.
 • Muligheten til å være med å bygge en åpen og inkluderende idrettskultur.
 • 60-100% prosjektstilling i 12 måneder, med mulighet for forlengelse gitt videre finansiering av prosjektet. Stillingsbrøken avhenger av søkers ønsker og kvalifikasjoner.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.

Oppstart ca 1. september. 

Søknadsfrist: Snarest, og senest 17.mai. Vi gjennomfører intervjuer løpende. 

Søknad og CV sendes til: Marius Sigolsen, daglig leder Bøler If post@bolerif.no

Spørsmål om stillingen eller prosjektet rettes til: 

 • Marius Sigolsen, daglig leder Bøler IF, m: 930 45 625
 • Frøy Lode Wiig, prosjektutvikler Idrettshoder, m: 922 50 219