Anbefalingene fra Folkestemmen skal hjelpe arkitektene til å utvikle løsninger som ivaretar kvaliteter innbyggerne i Larvik mener er viktig.