Den anerkjente arkitektkonkurransen Europan 17 er nå lansert med fem norske tomter. Alle tomtene har til felles at de er spektakulære og utfordrende å jobbe med, men Larvik kommunene har tatt et interessant grep for å få frem innbyggerne sine konkrete anbefalinger om utviklingen av tomten de deltar med.

Et folkepanel kalt Folkestemmen, med et representativt tilfeldig utvalg av Larviks innnbyggere har siden i fjor høst diskutert muligheter og utfordringer, for så lande på et sett med anbefalinger. Anbefalingene forteller arkitektene om hvilke behov, kvaliteter og muligheter de bør ta hensyn til for å utvikle tomten til et sted som skaper stolthet og glede for innbyggerne i Larvik.

Anbefalingene fra Folkestemmen skal hjelpe arkitektene til å utvikle løsninger som ivaretar kvaliteter innbyggerne i Larvik mener er viktig. Europan er en konkurranse for studenter og arkitekter under 40 år fra hele Europa. Anbefalingene fra Folkestemmen er oversatt til engelsk av Europan, og har fått en fremtredende plass i konkurransebriefen til prosjektet. Briefen skal bidra til å tiltrekke de dyktigste unge europeiske arkitektene til å delta i konkurransen om utvikling av Larvik by.

-Vi håper og tror at folkepanelets bidrag vil være noe unikt som skaper stor interesse hos arkitektene, sier prosjektleder i SoCentral Håkon Iversen.

Folkepanelet består av 30 innbyggere som representerer kommunens innbyggere i alder, kjønn og bakgrunn. Den yngste er 16 år, den eldste 72 år. Noen hadde bodd her hele livet, noen bare et halvt år. Prosessen med Folkepanelet er ledet av SoCentral i samarbeid med Larvik kommune.

Her kan du lese innledning-til-folkestemmens-anbefalinger til Europan arkitektene fra panelet.

Dette skjer videre:

  • Mars: Europan 17 lanseres med 50 europeiske tomter
  • 30. juli er fristen arkitektene har til å levere sine løsningsforslag til konkurransen, offentliggjøring 12.september
  • September: Larvik kommune og Europan presentere forslagene/svarene på en utstilling i Larvik
  • I oktober velger Europan-juryen ut de beste løsningsforslagene. Disse offentliggjøres ikke, men deles med Folkestemmen
  • Oktober/november: Samling 6 i Folkestemmen, panelet gir sine innspill til Europan-juryen, i god tid før de velger vinneren.
  • Desember: Europan-juryen velger og offentliggjør en vinner av konkurransen.

– Vi gleder oss veldig, og jeg er veldig spent på hva unge europeiske arkitekter tenker om hvordan vi kan lage gode forbindelser mellom sentrum og Indre havn, og kanskje enkelte kommer med ideer om et nytt bibliotek, sier Ingerid Heggelund, prosjektutvikler i Larvik kommune.