Mangfoldige oppgaver, mange utfordringer og mye læring, og nye kontakter innen bærekraft og innovasjon, det sitter praktikant Stine Stubberud igjen med etter fire måneder i SoCentral.

Fortell litt om praktikantoppholdet ditt hos SoCentral?

Høsten 2022 var jeg praktikant på fulltid i SoCentral. Jeg begynte semesteret med liten anelse om hvordan praktikantoppholdet kom til å bli, men etter rundt fire måneder som praktikant sitter jeg igjen med utrolig mye ny og nyttig kunnskap, lærdom, erfaringer og kompetanse. Temaet i SoCentral er svært tverrfaglig noe som ga meg muligheten til å lære fra personer med ulike bakgrunner innen alt fra økonomi og kommunikasjon til statsvitenskap. Jeg opplevde at alle i teamet var åpne for å høre mine på mine synspunkt og inkludere meg i ulike prosjekt og oppdrag. Ved å jobbe på mange ulike prosjekt fikk jeg innsikt i ulike tematikker innen sosial og økologisk bærekraft og innovasjon. Jeg lærte en hel del om nye måter å kommunisere og samarbeide på, som jeg kommer til å ta med meg videre.

Hvorfor burde flere vurdere å bli praktikant?

Som praktikant i SoCentral blir man en del av et større nettverk av start-ups, bedrifter og sosiale entreprenører som er interesserte i eller jobber med bærekraftig utvikling. På veien møter man på mange ulike mennesker som man knytter kontakt med. En praktikantstilling i SoCentral er derfor en unik mulighet til å få  innsikt i hvilke aktører som jobber med bærekraftig utvikling, og ulike måter man kan jobbe med denne problemstillingen på.

Hva er det viktigste du har lært som praktikant?

Jeg fikk mye ansvar og ble kastet ut i oppgaver jeg aldri hadde vært borti før, men som endte opp med å gi mestringsfølelse og mye læring. Det var mye rom for å utvikle seg  og bryne seg på nye utfordringer og problemstillinger. Jeg opplevde at temaet hadde stor tillit til meg som praktikant, noe som gjorde det lettere å kaste seg ut i nye utfordringer. Man kommer ut av prosessene med ny giv og lyst til å ta sjanser. Jeg ville aldri vært foruten praksisoppholdet i SoCentral og er veldig glad for at jeg for et halvt år siden bestemte meg for å søke på stillingen.

Nysgjerrig på å høre mer? Kontakt oss i SoCentral.