Etter ni år som selskap var det behov for en oppdatering av SoCentral sin visuelle profil. Den skal tydeliggjøre SoCentral som navet i nye samarbeid, på søken etter svar på hvordan samfunnet bedre kan utnytte de ressursene vi allerede har. 

Profilen er utviklet i samarbeid mellom Henrik Johs. Sæther (Art Director), Eirik Hovland (tekstforfatter) og Carl-Erik Engelstad (designer).

– SoCentral sine tre verdier; humor, transparens og modig ga gode, tydelige føringer for utviklingen av ny visuell profil. Når vi så på hvordan selskapet jobber var det helt tydelig at de tar bærekraft på alvor og inkluderer det i alt det gjør på en folkelig måte. De er det motsatte av statisk. De er ukonvensjonelle, men samtidig kunnskapsrike og proffe. Vi ønsket å lage en profil som kunne romme det, og samtidig forsterke kommunikasjonen deres, forklarer Henrik Johs. Sæther, AD og ansvarlig for profilutviklingen.

Symbol for å drive frem nye samarbeid
SoCentral jobber for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom å drifte arenaer for samfunninnovasjon, utvikle nye samarbeid på tvers av sektorer og drive frem mange ulike prosjekter, som tester og skalerer måter for bedre ressursutnyttelse på. Å kommunisere en for mange ukjent arbeidsform om et stort tema har vært en utfordring. Ny profil skal over tid bidra til et tydeligere bilde av selskapet, 

– Vi har utviklet oss mye på ni år, blant annet vokst fra tre til elleve ansatte. Å få et blikk utenfra, og hjelp til å sette ord og uttrykk på hvem vi er nå har vært veldig nyttig. SoCentral har på mange måter blitt et moderne leteselskap. Gjennom samarbeid og eksperimentering søker vi etter nye, bærekraftige løsninger. Det var viktig for oss å få et symbol som kunne løfte frem at vi er navet i slike prosesser. Vi fører mange ulike aktører sammen og tilfører og deler åpent kunnskap om nye løsninger og prosesser i samarbeid med aktører fra alle deler av samfunns- og næringsliv, sier daglig leder i SoCentral Thomas Berman.

Setter ting i bevegelse
– Profilen er åpen for tolkning, fordi vi vet at utfordringene er mange, og svarene er like mange. Vi har en organisk tilnærming til prosesser og utfordringer. Målet er å få utvikling til å skje, og det er ofte lettere å få til med en tredjepart i midten uten egennyttige agendaer. Vi ville ha en profil som viser at vi setter ting i bevegelse, legger han til. 

Optimisme og utålmodighet
– Fargeskalaen i den nye profilen gjenspeiler vår optimistiske og eksperimentelle tilnærming. Ikke minst ville vi ha en profil som signaliserer positivitet og utålmodighet, som illustrerer at vi er en utfordrer som det er gøy å jobbe med, understreker Berman.