Karla, Sara og Loke mener det er behov for et møtested som dette