Andre runde med testaktivitet i en garasje på Grünerløkka er gjennomført. Responsen fra ungdommer som deltok er tydelig: – vi trenger et sted å treffe venner og spillkveld i garasjen er kult! Nå står de eldre for tur. Felles for både unge og eldre er behovet for en møteplass.

Suppe og spill

Torsdag ettermiddag inviterte Løkka-ungdom til spillcafe, med DJ, suppe, popcorn og spill i alle former og formater. Det kom stødige beats fra anlegget da porten gikk opp for femti ungdommer i Sofienberggata 7. Ungdommene har selv bidratt i både planlegging og gjennomføringen av nok en testkveld i garasjen. Asfalt og betong ble på magisk vis forvandlet til gulv og vegger i et funky klubblokale, med lysdesign, retromøbler, brettspill og spillkonsoller. Det var det som skulle til for å skape god stemning og mange smil rundt bordene. 

Dette er kult!

– Dette er et veldig bra konsept, det ser veldig kult ut, og det er bra med tilbud om et sted å henge på fritiden. Også er det koselig med mat og mye man kan gjøre sammen. Hvis dette blir noe av på ordentlig kommer det til å bli veldig godt kjent og veldig populært, sier Sara Sørbye (16). 

Hun er en av femti ungdommer mellom 15 og 19 fra Grünerløkka som var med på kveldens spillcafe. Nå står hun sammen med Loke E. Seljestad (15) og Karla Hansen (18). Alle tre vet at de er med på et eksperiment, men håper sterkt at dette kan bli til noe mer på sikt.  

– Jeg var med i prosjektgruppa fra begynnelsen og fikk bestemme hvordan det skulle se ut og hvilke farger vi skulle bruke. Jeg er veldig fornøyd med hvordan det har blitt. Hvis dette blir noe av blir det et bra sted å være. Jeg har testa det første Wee -spillet, og det ga en skikkelig nostalgia feeling. Det er bra med de fine møblene, men vi trenger litt mer varme her, sier Loke, som fryser litt på hendene. 

Karla Hansen som går på Elvebakken og er opptatt av design synes rommet har blitt veldig stilig.

–Det er utrolig hva man kan gjøre med en garasje. Dette er et bra tilbud særlig til de som er litt yngre, i stedet for at de gjør noe de ikke har lov til.  Det er bare småting som skal til for at det blir hjemmekoselig her. Jeg synes særlig det er blitt fint med lysene og de grønne plantene. Og det er veldig fint med noe å gjøre for folk som for eksempel ikke har TV hjemme, sier Karla. 

Eksperimentering med mål og mening 

Dette er den andre testaktiviteten i et pågående eksperiment som SoCentral gjennomfører i samarbeid med det kommunale foretaket Boligbygg Oslo KF, Bydel Grünerløkka, arkitektbyrået Gotlieb Paludan Architects og ByVerkstedet.  Som en del av et større rehabiliteringsprosjekt i den kommunale bygården Sofienberggata 7 sentralt på Grünerløkka, skal Boligbygg vurdere alternative måter å bruke det 680 kvadratmeter store garasjeanlegget på, etter at rehabiliteringsprosjektet er ferdig i 2022. I høst har det vært idéverksteder med både unge og eldre i nærområdet og beboere i bygården. Garasjeprosjektet bygger på en tanke om at et bærekraftig lokalsamfunn skapes i samarbeid mellom innbyggere, næringsliv, offentlige aktører og sivilsamfunn. De mange møtene og ideverkstedene sikrer grunnleggende medvirkning fra de det gjelder, og gir retning og innhold til aktivitetene som prøves ut.  

Skape noe varig

Det langsiktige målet for prosjektet er å komme fram til en driftsmodell for en forvandling av garasjeanlegget i til et “grønt, sosialt og trygt sted for folk i nærmiljøet”. Eksperimenteringen med ulikt innhold gir næring til nærmiljøet og har dermed verdi også utover de gjennomførte testaktivitetene. 

– Det fineste med denne prosessen er at den skaper positivitet og engasjement for eget  nærmiljø. Ungdommene vi har jobbet med i denne siste piloten tar ansvar og “eier” innholdet selv. De er med på et eksperiment, men det gir dem anledning til å møtes og skape noe sammen. Svarene de gir oss tar vi med videre i arbeidet med å lage en modell for varig drift av garasjeanlegget, sier Håkon Iversen, som leder prosjektet for SoCentral.

– Vennskap er viktigst

Ungdommene blitt spurt om hva som var viktigst for dem denne kvelden, og samtlige svarer at det som betydde mest var å kunne være sammen med venner. De syntes også det var spennende å få utforske et nytt sted og få være med på et eksperiment. 

– Innspillene fra ungdommene er utvetydige – de trenger et sted å møtes for å være sammen på en konstruktiv måte. Ungdommene har gitt oss grønt lys for at dette lokalet kan fylle en viktig funksjon for dem når bygningen er ferdig rehabilitert i 2022, sier Håkon Iversen i SoCentral. 

Eldre på Grünerløkka 

Neste steg i utprøvingen er å finne et innhold som appellerer til eldre som bor i området. Innsikt fra møter og samtaler med de eldre viser at mange har mistet sosialt nettverk, samtidig er terskelen for å knytte nye bånd blitt høyere. 

 – Mange av de vi snakker med kjenner ikke noen her i nærmiljøet. De opplever et visst stigma ved å ankomme organiserte aktiviteter alene, og mange synes det er ubehagelig å vise fram at de har behov for hjelp, sier Håkon Iversen

Neste testaktivitet har fått navnet “sosial salong” og Iversen legger vekt på viktigheten av å  fjerne mentale og fysiske barrierer for deltakelse. 

– Grünerløkka Eldreråd, Engelsborg eldresenter og Helsestasjon for eldre på Grünerløkka er aktivt med i planleggingen. Vi ser også på hvordan vi kan engasjere ungdommer i den “sosiale salongen”. Mange eldre ønsker seg mer samvær med de unge. Vi vil gjerne teste ut en sosial salong hvor unge og eldre er ressurser for hverandre og har det gøy sammen. Jeg kan ikke se noen grunn til at garasjen ikke kan være et prima sted for dette, sier Iversen.

Prosjektet viser vei

Oslo er full av gamle garasjer som etterhvert vil stå tomme når bilene blir færre i byen. SoCentral ser ikke bort fra at eksperimenteringen i  Sofienberggata 7 kan bli en modell for hvordan vi kan transformere tomme garasjeanlegg og lokaler også andre steder i byen. 

– Når vi er i mål med dette prosjektet, har vi forhåpentligvis skapt en modell for hvordan overflødige garasjer kan bli til grønne møteplasser og steder for samvær, produksjon og handel på innbyggernes egne premisser, sier Iversen.

 

Faktaboks

  • Høst 2017 – høst 2018: Flytting av trafo i garasjeanlegget, som ga opphav til å vurdere alternativ bruk
  • Høst 2018: Idéutvikling, alternativt innhold i garasjeanlegget
  • Høst 2018 – vår 2019: Utarbeidelse av konseptbeskrivelse for alternativ bruk av garasjeanlegget
  • Sommer 2019 – vår 2020: Testing av mulige aktiviteter i garasjeanlegget, utarbeidelse av konsept og driftsmodell for alternativ bruk -> til behandling i Boligbygg
  • 2020 – 2022/2023: Fasaderehabilitering av Sofienberggata 7
  • 2020 – 2022/2023: Forberede for alternativ bruk av garasjeanlegget (hvis besluttet)
  • 2022/2023: Åpning alternativ bruk av garasjeanlegget (hvis besluttet)