SoImpact - måling og styring av sosial verdiskaping

SoImpact er et åpent tilgjengelig verktøy for måling av sosial verdiskaping. Gjennom seks steg hjelper det deg å utvikle gode måleindikatorer for sosial verdiskapning i prosjekter, og som lar deg gjøre enkle målinger for å se om du oppnår målene.

Det er et verktøy for alle som har et prosjekt, et samarbeid eller et initiativ som skal løse en samfunnsutfordring, enten du jobber i en kommune, er en sosial entreprenør, eller driver med frivillighet. SoImpact-verktøyet er åpent tilgjengelig på https://app.soimpact.no.

Kontaktperson: Håkon Iversen, hakon@socentral.no eller Marie Harbo Dahle, marie@socentral.no.

SoImpact kan du bruke til å sette mål, lage indikatorer, og så måle sosiale resultater, virkninger og effekter av prosjektets aktiviteter. Du kan også bruke det for å planlegge og strukturere et prosjekt, og vurdere hvilke aktiviteter prosjektet skal ha.

Før du begynner å bruke verktøyet, anbefaler vi at du leser veilederen for SoImpact. SoImpact eies av SoCentral og er utviklet i samarbeid med Appresso, med finansiell støtte fra bl.a. KS og Husbanken.

Foto: Jungwoo Hong (Unsplash)

  • “SoCentrals rammeverk for effektmåling er forståelig, jordnært og konkret.”
    Elin Holmedal
    Daglig leder, Røde Kors Oslo