Sofienberggata 7 - Fra grå garasje til grønn møteplass

Hvordan kan vi forvandle et garasjeanlegg på Grünerløkka til en grønn og sosial møteplass som gagner nærmiljøet? SoCentral ledet et prosjekt for Boligbygg for å finne ut av dette, med eksperimentell utvikling som metode. Gjennom involvering, idéverksteder og konkrete pilotaktiviteter i garasjen kom vi fram til et helt nytt konsept.

Kontaktperson: Håkon Iversen, hakon@socentral.no

Garasjen

Prosjektet viste at Bydel Grünerløkka og beboere i nærmiljøet har behov for flere sosiale og inkluderende møteplasser innendørs. Samtidig trenger grønne aktører et sted å samles, samarbeide og utvikle nye løsninger for å redusere materielt forbruk og fremme det grønne skiftet. Ungdommene på Grünerløkka ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn. De trenger et sted å være og ønsker seg jobb.

Prosjektet anbefalte for Boligbygg å gjøre om garasjeanlegget fra å være en parkeringsplass for fossildrevne biler i sentralt bystrøk til et lokale med sosiale møteplasser og miljøvennlige aktiviteter for ikke minst unge og eldre i nærmiljøet, supplert med grønne sirkulærøkonomiske arbeids- og arbeidstreningsplasser med produksjon, lager og verksted. Prosjektet utviklet samtidig en økonomisk bærekraftig driftsmodell for konseptet, med ungdommer i en sentral driftsrolle.

Garasjen

Prosjektgruppen har bestått av SoCentral, Boligbygg, Bydel Grünerløkka, Gottlieb / Paludan arkitekter og ByVerkstedet. Vi har også fått god hjelp av Generasjon M i gjennomføring av pilotaktiviteter, samt en ressursgruppe bestående av beboere i Sofienberggata 7 og 3, og innsats fra FutureBuilt, AFRY, Malling og Nedenfra.

Ikke minst har vi fått uvurderlig hjelp fra beboere, ungdommer, eldre og seniororganisasjoner i Bydel Grünerløkka, og sosiale og grønne gründerbedrifter. Prosjektperioden varte fra september 2018 til april 2020, og Boligbyggs ledergruppe besluttet 2. juni 2020 å ikke realisere det anbefalte forslaget.

Foto: Oslo kommune og SoCentral