Sofienberggata 7 - Fra grå garasje til grønn møteplass

Boligbygg rehabiliterer en kommunal bygård i Sofienberggata 7. Samtidig vil de gjøre noe ut av garasjen i kjelleren. I dag er det kun parkeringsplasser for biler i garasjen. Derfor tok de kontakt med SoCentral for å få hjelp til å utforske hva garasjeanlegget kan brukes til.

Utfordringer

Vi startet med en effektiv idéutvikling sammen med Boligbygg, Bydel Grünerløkka, ÅF Engineering, tegn_3 og FutureBuilt for å undersøke om samarbeidet ville kunne gi resultater. Når det ble bekreftet, inviterte vi 20 aktører fra ulike sektorer til en innovasjonssamling i februar 2019 hvor vi stilte spørsmålet “Hvordan forvandle et garasjeanlegg sentralt på Grünerløkka til et grønt og sosialt konsept som gagner nærmiljøet?”.

Mulige løsninger

Innovasjonssamlingen kom opp med flere løsningsmuligheter. Vi er ennå tidlig i prosessen, men allerede nå kan vi ane konturene av hva garasjeanlegget kan utvikles til å bli:

  • Et aktiviserende, inkluderende og bærekraftig produksjonslokale
  • markedshall og møteplass av og med bydelens innbyggere
  • Et mobilitetssenter for grønn mobilitet med bl.a. el-bilpool, utlån/utleie av el-sykler, og varelevering med el-sykler
  • Noe vi ennå ikke har tenkt på

Veien videre

SoCentral skal videreutvikle konseptskissene fra innovasjonssamlingen til beslutning hos Boligbygg. Dette vil ikke være et spikret konsept, men heller et utgangspunkt for en aktiv eksperimentell medvirkningsprosess hvor ulike aktører kan utvikle og teste ut løsningene sine i garasjeanlegget i tett samarbeid med Boligbygg, Bydel Grünerløkka og andre samarbeidspartnere.