Semja

Semja er en metode og en modell for hvordan kommune/stat og ideelle investorer sammen kan finansiere utvikling av løsninger som kan gi betydelig samfunnsverdi.

Semja startet da SPABO-gruppen tok kontakt og spurte om vi kunne samarbeid om hvordan de kunne få mer kraft ut av sin gavemidler. SoCentral ledet utviklingen av Semja i partnerskap med, SPABO-gruppen og Innovasjon Norge.

Kontaktperson: Thomas Evensen, thomas@socentral.no

Når sosial avkastning er det eneste som teller

Semja ser store muligheter for å øke effekten av offentlige og ideelle innsatser på samfunnsutfordringer ved å få på plass gode løsninger for samfinansiering mellom kommuner, statlige aktører, stiftelser og private virksomheter med felles mål.

Ambisjon

Semja kan styrke eksisterende innsatser på samfunnsutfordringer ved å øke tilgjengelige ressurser i form av finansiering, kompetanse, utviklingsteam og nettverk, og med det bidra til vesentlig økt samfunnseffekt.

Åpen modell

Semja skal bli en åpen modell som skal spres til steder og temaer både i og utenfor Norge.