Pådriv

I Pådriv utvikler og prøver vi ut en ny metode og modell for bærekraftig byutvikling.

Arbeidet med å utvikle Pådriv som metode og modell ledes av SoCentral, men eies og støttes av alle partnere i Pådriv. Forskningsrådet og Husbanken har gitt øremerkede tilskudd til utvikling og utprøving av metoden. Det finnes etablerte Pådriv-initiativ i Oslo, Stavanger, Trondheim, og på Mauritius, og flere steder utforsker muligehtene.

Metodikken som Pådriv bygger på er beskrevet her: 1717.socentral.no

Kontakt: Thomas Berman, thomas@socentral.no

Hva gjør Pådriv?

Pådriv har ett klart mål: Gjøre det lettere for personer, bedrifter, virksomheter og kommuner å bidra til bærekraftig endring.

Mange snakker om bærekraft. Pådriv er til for dem som vil gjøre noe. Alle er velkommen, enten du er privatperson, virksomhet, organisasjon eller kommune. Les mer om hvordan du kan delta og bidra på pådriv.no.

Bærekraftig byutvikling

Pådriv er bærekraftig byutvikling inkluderende, grønn og lønnsom. Det er en by der det er godt å bo, både for dagens og kommende generasjoner. Gjennom planlegging og utforming er byen tilrettelagt for at folk skal ha god fysisk og psykisk helse. Tilgang til grønne lunger, god luftkvalitet, boliger alle kan ha råd til, fysisk aktivitet og forflytning ved hjelp av kroppen som motor. I en bærekraftig by er det fokus på økonomisk utjevning og sosial deltakelse for alle

Arena

Pådriv er en arena der både små og store aktører er med på likefot. Sammen danner vi et partnerskap der vi definerer problemene og utfordringene, utformer nye løsninger, gjennomfører prosjekter og deler læring. Pådriv sitt åpne og likeverdige partnerskap gjør oss i bedre stand til å se og jobbe helhetlig - et sentralt virkemiddel for byer og steder som vil oppnå en mer bærekraftig utvikling.