Pådriv

I Pådriv utvikler og prøver vi ut en ny metode og modell for bærekraftig byutvikling.

Arbeidet med å utvikle Pådriv som metode og modell ledes av SoCentral, men eies og støttes av alle partnere i Pådriv. Forskningsrådet og Husbanken har gitt øremerkede tilskudd til utvikling og utprøving av metoden.

Pådriv-metoden er åpent tilgjengelig, men de som er nysgjerrig oppfordres å ta kontakt med Thomas Berman, thomas@socentral.no. Pådriv har også egen hjemmeside.

Bærekraftig byutvikling

Pådriv er et nettverk som jobber for bærekraftig utvikling. Med bærekraftig mener vi en byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke. Det finnes nå Pådriv-initiativ i Hovinbyen i Oslo, i Hillevåg i Stavanger, og i Trondheim.

Hovinbyen som utgangspunkt

Pådriv i Oslo bruker Hovinbyen som utgangspunkt for sine prosjekter. Hovinbyen er Oslos største byutviklingsprosjekt. Området skal gjennom en stor omstillingsprosess og representerer dermed mange komplekse utfordringer. Både nasjonale og internasjonale aktører kan ta del i og inspireres av arbeidet i Hovinbyen da overføringsverdien til andre byer er stor.

Nettverk

Pådriv driver frem og koordinerer fremveksten av små og store løsninger hvor sosial utvikling, økonomisk utvikling, og vern av miljø og klima samvirker og forsterker hverandre. Styrken ligger i nettverkets medlemmer – Pådrivere – og den kunnskap og innsikt disse deler med seg av.