New Water Ways - Engasjere lokalsamfunnet i nye klimaløsninger

Med klimaendringene må vi belage oss på kraftigere nedbør i årene som kommer. New Water Ways er et forskningsprosjekt ledet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), som undersøker hvordan innovative metoder for klimatilpassing kan benyttes i byer som er sensitive for store vannmengder. I dette prosjektet involverer vi lokalsamfunnet på Grefsen og Kjelsås i Oslo i utviklingen av bærekraftige overvannsløsninger. Les mer om borgerpanelet om overvann her!

Kontaktperson: Håkon Iversen, hakon@socentral.no

Avløpsnettet i Oslo har ikke kapasitet til å ta unna for styrtregn og økende nedbør, noe som øker risikoen for flom, oversvømmelser og vann i kjellere. Vi kan imidlertid gjøre mye for å bremse vannmengdene. Derfor samarbeider vi med Teglverket skole, der elever og lærere bruker innovasjonsmetodikken Urban Living Labs.

Elevene benytter en eksperimenterende tilnærming for å finne effektive og fremtidsrettede måter å håndtere overvannet på. Elevene har laget det de kaller en OVPO – Overvannsvennlig Pollinatoroase – og ved hjelp av Kuben videregående skole har de fått laget ulike varianter av grønne tak for å teste og sammenligne evnen til å bremse vannet. De har også utviklet en prototype på et varslingssystem for oversvømte kumlokk. I mai 2019 var 4 elever fra skolen med og presenterte prosjektet på Urban Future Global Conference som ledd i markeringen av Oslo kommune som europeisk miljøhovedstad.

Grefsen

Prosjektet har bidratt til nye samarbeid med blant annet Vann- og avløpsetaten og Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, ByBi og Bergknapp. SoCentral undersøker også andre måter Oslo kommune kan involvere innbyggere i håndtering av overvann på. I 2021 skal vi teste et borgerpanel på Grefsen og Kjelsås. Det langsiktige formålet er å utvikle kunnskap og metodikk for å engasjere lokalmiljøet sammen med andre samfunnsaktører i utviklingen av bærekraftige overvannsløsninger i byer.

Prosjektperioden løper fra 2018 - 2021.

Foto: Tommy Gildseth (Wikimedia Commons) og SoCentral