Tidligfase innovasjonsprosess

"Tidligfase innovasjonsprosess" er en metode for tidligfase innovasjon som utløser gode krefter og idéer i lokalsamfunnet på komplekse samfunnsutfordringer. Metoden har blitt utviklet og testet ut på boligrelaterte utfordringer, men kan også benyttes på andre komplekse og sammensatte problemstillinger, i ulike sektorer.

Utviklingen av prosessen ble gjort i prosjektet Morgendagens Generasjonssamfunn, et likeverdig samarbeid mellom Husbanken, Innovasjon Norge, Helsedirektoratet, Difi, Norsk arkitektur- og designsenter og SoCentral. På bakgrunn av resultatene fra dette samarbeidet ble det gjennomført en metodeutvikling i tett samarbeid med Husbanken og pilotkommunene Asker og Ringsaker.

Metoden "Tidligfase innovasjonsprosess" er åpent tilgjengelig på veiviseren.no.

Behov for nye typer samarbeid

Framtidens velferdsbehov krever at aktører på tvers av sektorer og kompetansemiljøer må samarbeide bedre når kompliserte utfordringer skal løses. Dette utfordrer etablerte tankemønstre og måter å løse oppgavene på. "Tidligfase innovasjonsprosess" gir en oppskrift på hvordan kommuner kan lede innovasjonsprosesser i en tidlig fase når morgendagens velferdsløsninger skal utvikles.

Tidligfase innovasjon

Tidligfase innovasjon er utvikling av nye løsninger på komplekse samfunnsutfordringer, uavhengig av bestillinger og anskaffelsesprosesser. Metoden benyttes når behovene eller løsningene er uklare og kommunen ikke kan løse utfordringene på egen hånd, men trenger innspill og bredere kunnskap i samspill med andre. Metoden fremmer bred involvering og reell innbyggerdeltakelse, både i å identifisere behov og i å utforme og realisere løsninger.

Hva kan kommuner forvente?

Resultatene av en tidligfase innovasjon kan være mangfoldige, uforutsigbare og åpne. Ofte leder de til at man:

  • Stimulerer markedet og sivilisamfunnet til å utvikle nye løsninger
  • Identifiserer nye behov og/eller løsninger som senere kan bli en offentlig anskaffelse
  • Bidrar til bredere perspektiver og ny kunnskap for alle involverte
  • Legger til rette for nye samarbeidsrelasjoner i lokalsamfunnet, med og uten kommunen
  • Utvikler konkrete løsninger på identifiserte utfordringer
  • Kvalitetssikrer beslutningsgrunnlag
  • Stimulerer til endring i hvordan kommunen arbeider med å løse komplekse samfunnsutfordringer