Klimasats - en digital møteplass for kommuner skal kutte utslipp

Sammen med Miljødirektoratet skal SoCentral utvikle og drive en digital møteplass for kommuner som får Klimasats-støtte til å kutte utslipp og omstille seg til lavutslippsamfunn. Kommunene skal få ekstra prosjektutviklingsstøtte, og utveksle kunnskap og erfaringer som hjelper alle med å lage bedre prosjekter.

Kontaktperson: Marie Harbo Dahle, marie@socentral.no

I 2022 er dette en pilot med egne Klima-satsforum for prosjekter innen mat/matsvinn, sirkulærøkonomi og arealplanlegging. Kommuner som har fått støtte til slike prosjekter de siste par årene er invitert til å delta.

SoCentral vant oppdraget med å utvikle og drive Klimasats-forum, i tett samarbeid med Miljødirektoratet.

Klimasats-forum blir en digital møteplass, der deltakerne får tilgang på relevant ekspertkunnskap, erfaringsdeling med andre kommuner og bistand til prosjektutvikling. Deltakerne vil også bli kjent med fagpersoner i andre kommuner som jobber med lignende prosjekter og problemstillinger. Forumet tar utgangspunkt i kommunenes konkrete behov.

Les mer om Klimasats-forum her.

 

Foto: Boris Krstic og Lukas Kloeppel på Pexels