Innovasjonsstrategi for Asker kommune

SoCentral leverte prosesstøtte og rådgivning i utforming av innovasjonsstrategi for hele Askersamfunnet.

I forkant

Asker var en av landets første kommuner som lagde en innovasjonsstrategi for hele lokalsamfunnet. Strategien definerer hovedsatsningsområder i arbeidet med å bygge en åpen og dynamisk, men samtidig stabil og robust innovasjonskultur i Asker.

Forankring

Arbeidet med å utarbeide strategien ble igangsatt av Rådmannen med bred forankring i hele den administrative ledelsen. Den politiske ledelsen i Asker ble løpende holdt orientert om arbeidet og var selv deltagere i prosessen med å utforme strategien.

Prosess

Strategiprosessen ble organisert rundt målet om å finne Asker kommunes plass i innovasjonssystemene som omgir kommuneorganisasjonen, både i privat, tverroffentlig og frivillig sektor.