Folkepaneler

Det er behov for å utvikle demokratiet, og involvere flere folk i beslutningene som tas og vurderingene som gjøres. Demokratisk innovasjoner som folkepaneler øker mulighetene for deltakelse, innflytelse og kritisk drøfting blant innbyggerne.

På vår ressursside folkepanel.no finner du eksempler, ressurser og metodebeskrivelser for deg som vil lære mer.

Kontaktpersoner: Marie Harbo Dahle, marie@socentral.no og Cathrine Skar, cathrine@socentral.no

Demoktratisk innovasjon bringer innbyggere sammen til diskusjon og drøfting

Deliberasjon betyr at vi kommer fram til noe gjennom å snakke sammen. Fra 2010 har deliberativ metode virkelig fått fart innenfor fagfeltet demokrati, i følge OECD. Litt forenklet sagt er et representativt demokrati, som vi har i dag, når det velges representanter som tar beslutninger på vegne av folket. Et deliberativt demokrati kan utvide og supplere det representative demokratiet ved at vanlige folk trekkes inn i beslutningene gjennom diskusjon, refleksjon og forståelse.

Et folkepanel er et tilfeldig utvalg av vanlige folk, som inviteres til å komme sammen for å få tilført kunnskap og diskutere saker, og så komme med anbefalinger til beslutningstakere og politikere. Forskningen viser at de som deltar i disse prosessene faktisk kan endre sine egne meninger etter å ha fått ny kunnskap og diskutert sammen med andre. Politikerne kan oppleve at de vanskelige beslutningene de tar får større legitimitet, når de har fått innspill og anbefalinger fra disse samlingene.