Demokratisk innovasjon

Det er behov for å utvikle demokratiet, og involvere flere folk i beslutningene som tas og vurderingene som gjøres. Demokratisk innovasjon øker mulighetene for deltakelse, innflytelse og kritisk drøfting blant innbyggerne.

Kontaktperson: Cathrine Skar, cathrine@socentral.no

Demoktratisk innovasjon bringer innbyggere sammen til diskusjon og drøfting

Deliberasjon betyr at vi kommer fram til noe gjennom å snakke sammen. Fra 2010 har deliberativ metode virkelig fått fart innenfor fagfeltet demokrati, i følge OECD. Litt forenklet sagt er et representativt demokrati, som vi har i dag, når det velges representanter som tar beslutninger på vegne av folket. Et deliberativt demokrati kan utvide og supplere det representative demokratiet ved at vanlige folk trekkes inn i beslutningene gjennom diskusjon, refleksjon og forståelse.

En borgersamling er et tilfeldig utvalg av vanlige folk, som inviteres til å komme sammen for å få tilført kunnskap og diskutere saker, og så komme med anbefalinger til beslutningstakere og politikere. Forskningen viser at de som deltar i disse prosessene faktisk kan endre sine egne meninger etter å ha fått ny kunnskap og diskutert sammen med andre. Politikerne kan oppleve at de vanskelige beslutningene de tar får større legitimitet, når de har fått innspill og anbefalinger fra disse samlingene.

I 2019 og 2020 testet vi ut dette sammen med Trondheim kommune og NTNU, i prosjektet Borgerkraft. I 2020 og 2021 gjennomførte vi også Oslos første borgerpanel. Her finner du rapporter og erfaringer derfra:

Vi jobber nå for at flere norske kommuner og politikere vil teste ut nye demokratiske innovasjoner.