Delingsboksen

I kommunene prøves det ut mange gode løsninger som involverer innbyggerne i å utvikle sine lokalsamfunn i en mer bærekraftig retning. Det finnes allerede mye kunnskap og erfaring. Men hvordan skal kommunene kunne finne, dele og ta i bruk denne kunnskapen på en effektiv måte?

Kontaktperson: Mette Øinæs Habberstad, mette@socentral.no

Ansatte som kobler og deler

Det kan bli lange organisatoriske avstander mellom de i kommunene som tilegner seg ny kunnskap i eksterne nettverk, og de som har ansvar for å realisere nye løsninger på sine fagfelt. Kommunene trenger koblere som både lærer fra andre og omsetter kunnskapen til handling, og som klarer å dele denne kunnskapen videre i egen organisasjon.

Et effektivt nettverk for deling og læring

Mange i kommunene jobber med nye metoder, verktøy og prosesser for å involvere innbyggerne sine. I prosjektet Delingsboksen skal vi teste og utforske hvordan vi kan gjøre jobben deres som koblere enklere, hvordan de lærer og deler best i nettverk, og hva slags digital støtte og verktøy som er nyttige for dem. Dette vil blant annet kreve at rollen som kobler anerkjennes og synliggjøres slik at andre ansatte kan dra nytte av den.

Et nasjonalt nettverk og et Oslo-nettverk

Prosjektet gjør vi sammen med kommunene i innbyggerinvolveringsgruppa til Smartbyene, og et nettverk i Oslo kommune, i samarbeid med Bydel Nordre Aker og Byrådsavdeling for næring og eierskap. På denne måten får vi prøvd ut både hvordan delingen mellom kommunene i Smartbyene kan gjøres bedre og mer effektivt, men også den videre koblingen og delingen til andre ansatte i hver kommune lokalt.

Alle foto: Kubrix