BOOST Refugee

I 2016 og 2017 utviklet og gjennomførte vi BOOST Refugee, et program for samfunnsentreprenører som gjør veien inn i arbeidslivet enklere for nyankomne flyktninger i Oslo.

Utviklingen av BOOST Refugee startet ved at Oslo kommune tok kontakt og spurte om vi kunne lage et inkubatorprogram for samfunnsenreprenører de gir tilskuddsmidler til, for å styrke deres evne til å levere gode resultater på en økonomisk bærekraftig måte. Vi fikk med Lundin Foundation på laget, og resultatet ble BOOST Refugee. SoCentral var ansvarlig for praktisk gjennomføring av programmet, i samarbeid med SISU Business.

Kontaktperson: Håkon Iversen, hakon@socentral.no

Målgruppe

Programmet rettet seg mot samfunnsentreprenører som tilfredsstilte følgende kriterier:

 • at målgruppen er flyktninger som har ankommet Oslo de siste 2-3 årene
 • at løsningen har som mål å få denne gruppen ut i arbeid
 • at løsningen er effektiv og kan bli økonomisk bærekraftig
 • at løsningen drives av eller i tett samarbeid med personer med flyktning-/ migrasjonsbakgrunn
 • at løsningen til en viss grad allerede har vært prøvd ut og testet

Deltakere

Av 32 gode søknader, ble fem entreprenører valgt ut av en ekstern jury:

Give a Job

Kobler

WIDE-INK

International Sandwich Brothers

POSSIBILITIES

Inkubatorprogrammet

Inkubatorprogrammet ble gjennomført i perioden 31. oktober 2016 – 31. august 2017.

Fase 1 besto av 3-4 samlinger i uken, inkludert veiledning, mentorbistand og coaching. I tillegg mottok hver av deltakerne kr. 100.000,- i økonomisk støtte. Se hele programmet her.

3 av deltakerne, WIDE-INK, International Sandwich Brothers og POSSIBILITIES, gikk videre til Fase 2 hvor de fikk ytterligere mentorbistand, samt kr. 167.000 i utvidet økonomisk støtte.

I tillegg ble deltakerne medlemmer i SoCentral sin Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon på Sentralen.

Resultater

Etter endt inkubatorprogram oppnådde deltakerne samlet sett følgende resultater:

 • 534 flyktninger fikk assistanse
 • 212 flyktninger fikk intervjuer med potensielle arbeidsgivere
 • 46 flyktninger fikk jobbtilbud
 • 47 flyktninger signerte arbeidskontrakter
 • 349 flyktninger fikk tilført dokumenterte kvalifikasjoner og/eller nye nettverk
 • “BOOST Refugee is an example on how to establish partnerships between municipalities, social innovation centres like SoCentral and private foundations and other funders.”
  Ka-Hay Law
  Chief Innovation and Strategy Officer, Lundin Foundation
 • “Oslo kommune er svært fornøyd med resultatene i BOOST Refugee-programmet. Nær 50 flyktninger har fått jobb, og vel 350 har fått nyttig hjelp gjennom de fem sosiale entreprenørene i programmet. Dette bekrefter at sosialt entreprenørskap fungerer som en bro mellom næringsliv og velferd, som tilfører deltakere ressurser i form av mestringsevne, kompetanse, motivasjon og nettverk. BOOST Refugee-programmet gir innhold til en ny inkluderingspolitikk.”
  Geir Lippestad
  Tidligere Byråd for næring og eierskap, Oslo kommune