Biermannsgården

Prosjektet skal utvikle en økonomisk bærekraftig driftsmodell som kan gi en langsiktig stabil drift av et nabolagshus for barn og unge. Prosjektet har også i oppgave å skaffe midler til rehabilitering av den verneverdige eiendommen. Til nå har vi fått 7,4 millioner av Sparebankstiftelsen DNB og 500 000 kr fra stiftelsen UNI til istandsetting av husene, det tilsvarer 2/3 av behovet.

Stiftelsen Drivhuset, kulturhuset Sentralen, Byantikvaren og OsloMet er viktige samarbeidspartnere. I tillegg til nabolagsmiljøet, aktivitetspartnere og Sagene skole vikte aktører i arbeidet med å utvikle et godt innhold og finne en hensiktsmessig måte å organisere drift og aktivitet på.

Høsten 2021 gjennomførte vi en pilot der vi testet en rekke aktiviteter for målgruppen barn og unge. Erfaringene fra denne piloten tar vi med oss i utviklingen av driftsmodellen for et Biermannsgården i full drift, som en inkluderende møteplass for barn og unge på Sagene.

Klikk her om du vil vite mer.