Biermannsgården

Håkkihoder

Demoktratisk innovasjon bringer innbyggere sammen til diskusjon og drøfting

Folkepaneler

Klimasats – digital møteplass for kommuner som kutter utslipp

Delingsboksen – bedre deling om innbyggerinvolvering

Romsås – Samskaping om et bærekraftig lokalsamfunn

New Water Ways – Engasjere lokalsamfunnet i nye klimaløsninger

Pådriv – En ny type infrastruktur for bærekraftig byutvikling

Bolig, Byutvikling, Helse

Semja – Et konsept for samfinansering av prosjekter

Finansiering

Metode for å samskape løsninger på samfunnsutfordringer

Bolig, Byutvikling