Sofienberggata 7 – Fra grå garasje til grønn møteplass

Bolig, Byutvikling, Utenforskap

Samfunnsdugnad for bærekraftig byutvikling (Pådriv/Oslo)

Bolig, Byutvikling, Helse

Ny modell for ideell/offentlig samfinansiering av nye løsninger

Finansiering

Juridisk veileder for samskaping

Metode og verktøy for måling og styring av samfunnseffekter

Modeller for samskaping og innovasjon

Ny modell for organisering av kommunens tjenester (Örebro kommune)

Ideelt/kommunalt inkubatorprogram for samfunnsentreprenører

Innovasjonsstrategi for Asker kommune

Prosess for å samskape nye løsninger på lokale samfunnsutfordringer

Bolig, Byutvikling