Sofienberggata 7 – Fra grå garasje til grønn møteplass

Bolig, Byutvikling, Utenforskap

Samfunnsdugnad for bærekraftig byutvikling (Pådriv/Oslo)

Bolig, Byutvikling, Helse

En idé om samfinansierte prosjekter

Finansiering

Juridisk veileder for samskaping

SoImpact – måling og styring av sosial verdiskaping

Modeller for samskaping og innovasjon

Ny modell for organisering av kommunens tjenester (Örebro kommune)

Et samfinansiert inkubatorprogram

Metode for å løsninger på samfunnsutfordringer

Bolig, Byutvikling