Vi må fortsette å jobbe sammen
I tiden framover vil vi måtte jobbe litt annerledes, det har vi alle sammen skjønt de siste dagene. Heldigvis kan vi fortsette å samarbeide og dele på tvers, selv om vi ikke sitter i samme rom. Framover vil SoCentral invitere hele Norge med på digitale SoTalks om temaer innen blant annet demokratisk innovasjon, samskaping og digitalt samarbeid. Er det spesielle temaer vi jobber med du vil høre mer om? Kontakt oss på cathrine@socentral.no!

Neste SoTalk er 9. juni
De neste SoTalkene vil handle om den nye samfunnsøkonomien. Meld deg på i epostlisten under for å få invitasjon til neste SoTalk.