Hvordan kan folk flest føle eierskap til lokale og globale utfordringer? Hvordan kan de delta i beslutninger, få kunnskap og diskutere og komme fram til gode løsninger sammen? Dette temaet vil vi utforske sammen med inkluderingsdagene, og inviterer til en åpen, gratis, digital SoTalk.

Du vil få faglige innledninger om utbredelsen av borgerpaneler og konkrete eksempler med innlegg fra Arild Ohren, stipendiat ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Cathrine Skar i SoCentral og Robert Mood, president i Røde Kors.

Vi vil også lette til rette for gode samtaler i mindre grupper – for ja, det kan vi selvfølgelig også få til digitalt. Vi tar i bruk Zoom, et digitalt verktøy som gjør at alle kan delta fra sin egen arbeidsplass, hvor det enn måtte være.

Meld deg på her arrangementet her: https://forms.gle/cU1QZSKwktyk8yxYA.

Vi må fortsette å jobbe sammen
I tiden framover vil vi måtte jobbe litt annerledes, det har vi alle sammen skjønt de siste dagene. Heldigvis kan vi fortsette å samarbeide og dele på tvers, selv om vi ikke sitter i samme rom. Framover vil SoCentral invitere hele Norge med på digitale SoTalks om temaer innen blant annet demokratisk innovasjon, samskaping og digitalt samarbeid. Er det spesielle temaer vi jobber med du vil høre mer om? Kontakt oss!

————-

SoCentral utvikler og inngår i likeverdige partnerskap med kommuner, næringsliv og innbyggere som vil finne svar for å utvikle et mer bærekraftig samfunn.

Inkluderingsdagene er en månedlig møteplass for folk som jobber med inkludering, integrering og mangfold, fra både offentlig, frivillig og privat sektor. Les mer på www.inkluderingsdag.no.