Å bedre utnytte de ressursene vi har for å løse samfunnsutfordringer, det har vært oppgaven for SoCentral også i 2022. Vi videreutviklet og startet opp satsinger innen demokratisk innovasjon og byutvikling, fikk nye medlemmer i miljøet på Sentralen og utvidet teamet vårt.

I 2022 jobbet vi med inkludering. Inkluderingsdagene ble skalert fra Oslo til Østfold og Vestfold. Håkkihoder, en modell for økt rekruttering til barneidretten, ble videreutviklet og det ble holdt en vellykket erfaringsdelingskonferanse med Oslo Idrettskrets og Sparebankstiftelsen som samarbeidspartnere.

 

I 2022 jobbet vi med de unge. Gjennom Sentralenprogrammet som vi utviklet i samarbeid med Sentralen, fikk 8 ungdommer lære hvordan selv sette opp kulturarrangement. Vi utviklet også et grendehuset Biermannsgården på Sagene, som har vært til stor glede for store og små i området.

 

I 2022 satset vi på demokratisk innovasjon. Vi ønsker å fremme borgerpaneler som metode og har for tiden et folkepanel på gang i Larvik, hvor vi sammen med kommunen skal bruke det som verktøy for utvikling av fellesareal i byen.

Hva skal skje med denne tomta? Det skal folkepanelet mene noe om.

 

I 2022 satset vi stort på bærekraft og ombruk. Vi avholdt flere samlinger i Kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen og satt ombruk for alvor på agendaen med Sirkulærressurssentral AS, Europas største ombrukssentral for byggevarer, som nå bygges på Økern og åpner dørene i februar 2023. Vi rundet også av Kunnskapsarena for sirkulær massehåndtering. Sammen med Miljødirektoratet samlet vi en rekke kommuner til et klimasats-forum, hvor vi diskuterte og delte erfaringer og kunnskap rundt matsvinn, arealplanlegging og sirkulær økonomi.

I 2022 fortsatte vi å bidra i ledelsen og utviklingen av Pådriv Oslo og Pådriv Trondheim, et verktøy for alle som ønsker å skape en mer bærekraftig by. Vi er ekstra stolte av at Pådriv Oslo har fått på plass en ny fulltidsansatt leder – Sandra Skretting!

I 2022 har vi i tett samarbeid med Katapult jobbet med å gjøre Mauritius til et regionalt senter for bærekraftig innovasjon, og har bidratt til gjennomføring av Katapult Mauritius Accelerator og videreutvikling av Regeneration Mauritius.

Og sist, men ikke minst så samlet vi 250 gjester i Marmorsalen på Sentralen hvor vi sammen feiret 10-årsjubileum og lanserte podcast-serien Dette hadde jeg ikke fått til alene.

Takk for et utviklende år og takk til alle som har samarbeidet med oss og tenker å følge oss på reisen videre.