Nytt år, nye muligheter – også for demokratiet. 

Fjorårets statusrapport om det norske demokratiet (TINDE) viste at vi i Norge er svake på direkte demokrati. Hva gjør dette for samfunnet vårt? Kan vårt eget demokrati forbedres? Og hva betyr egentlig demokratiinnovasjon?

Universitet i Oslo inviterer til demokratifrokost, og SoCentral deltar i panelsamtalen. Arrangementet er gratis og åpent for alle, vi håper å se deg der.

Tid og sted: 25. jan. 2024 08:00 – 09:30, Domus Bibliotheca

Påmelding: på UiOs nettsider

Disse får du høre fra:
Øyvind Bratberg førstelektor Institutt for Statsvitenskap UiO, Cathrine Holst professor i vitenskapsteori og demokrati ved UiO deltar i samtalen med Marie Harbo Dahle, partner i SoCentral. I tillegg får vi høre fra demokratiekspert og forsker Arild Ohren i Net Zero Cities.

Hvorfor er dette tema?
Demokratisk innovasjon er ikke bare et tankeeksperiment. I Irland førte folkepaneler og folkeavstemning til at abortloven ble endret i 2018. I Norge jobber SoCentral med å utvikle folkepaneler både lokalt og nasjonalt. Samtidig finnes det innvendinger mot å engasjere folk på denne måten. Demokratifrokosten blir en samtale om demokratiutvikling.

Arrangementet er ledet av direktør for UiO:Demokrati Tore Rem, og avsluttes med en panelsamtale som er ledet av Umar Ashraf.

Demokratifrokostene er et samarbeid mellom UiO:Demokrati, Sparebankstiftelsen og Kunnskapsbyen i Oslo.

Her finner du informasjon om hvordan du kommer deg til Domus Bibliotecha.

Velkommen!