Av Thomas Berman, daglig leder i SoCentral

Fra 1. januar 2019 blir Karin Lindgård en del av teamet i SoCentral. Karin kommer fra stillingen som fungerende direktør i Husbanken Øst. Hun har jobbet med områder innenfor bolig, boligsosialt, helse og velferd i Husbanken siden 2006, og før det har hun 12 års erfaring fra ulike stillinger i Oslo kommune.

Karin Lindgård

Vi er glade og stolte av at Karin nå går inn som partner i SoCentral og hun vil ha en sentral rolle i den videre utviklingen av selskapet. Hun vil blant annet ha ansvar for å finne ut hvordan all læringen som skjer i vårt miljø på Sentralen og i eksperimentene vi utvikler, kan gjøres tilgjengelig for flere.

“Jeg gleder meg veldig til å bruke mine erfaringer og kunnskap til å videreutvikle SoCentral, og håper å bidra til at vi blir en enda bedre støttespiller for offentlig sektor i arbeidet med å skape et mer bærekraftig samfunn. For meg handler det om å ta en ny plass rundt bordet, hvor vi jobber sammen om å finne bedre løsninger på en rekke av de utfordringene vi som velferdssamfunn står overfor”, sier Karin Lindgård, ny partner i SoCentral.

I SoCentral jobber vi for å utvikle og eksperimentere nye løsninger på viktige og vanskelige utfordringer i samfunnet. Vi er til for mennesker, kommuner og virksomheter som erkjenner at samarbeid er avgjørende for å utvikle et mer rettferdig og bærekraftig samfunn, og tilbyr

  1. medlemskap i et av Nordens mest spennende og tverrfaglige innovasjonsmiljøer
  2. en ny type rådgivning, som er tuftet på likeverdighet og entreprenørskap
  3. ny kunnskap, modeller og rammeverk som er testet i praksis

SoCentral eksisterer fordi velferdsmodellen vår må videreutvikles. Vi trenger nye arbeidsformer som utfordrer den tradisjonelle sektorinndelingen, som utløser det eksisterende innovasjonspotensialet, og som hjelper offentlige sektor med å teste ut nye roller og strukturer. Vi jobber på flere ulike måter, og har i det siste blant annet inngått en spennende avtale med Trondheim kommune.

Miljøet i og rundt Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon

Miljøet har vokst de siste månedene og består nå av over 230 medlemmer. Kraften, kompetansen og innsikten til denne gruppen er formidabel, og vi jobber nå med å finne ut hvordan offentlig sektor i enda større grad kan ta del i og bruke miljøet. I forrige uke samlet vi derfor 15 offentlige helter – offentlige ansatte som jobber på nye måter – for å høre hvilke barrierer de står overfor. Dette vil vi fortsette med i 2019.

Nytt samarbeid med Trondheim kommune

Trondheim kommune jobber strategisk og praktisk med å forstå kommunens nye rolle, og har satt i gang en rekke ulike strategier og prosesser. Trondheim kommune og SoCentral har nylig inngått et samarbeid om bærekraftig byutvikling, demokratisering og bedre mobilisering av ressurser i kommunen og nye finansieringsmodeller.

Første steg er et samarbeid om hvordan kommunen kan bidra til at innbyggere tar initiativ og eierskap til prosjekter som kan gjøre det lett å leve miljøvennlig. Aktiviteten skal gjennomføres i 2019 og vil trolig knyttes til EU-prosjektet +CityxChange.

En mer bærekraftig utvikling av Hovinbyen i Oslo

Pådriv er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for en mer bærekraftig utvikling av Hovinbyen. Med bærekraftig mener vi en byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv er et supplement til kommunens aktiviteter og skal bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke. Pådriv er åpent for personer og virksomheter fra alle sektorer og bransjer, og består nå av 38 partnere (virksomheter) og 142 Pådrivere (personer).

SoCentral har hatt en sentral rolle i å utvikle partnerskapet, og har siden oppstart i mars 2017 hatt ansvaret for å lede nettverket. Pådriv er fortsatt i en kraftig utvikling, men er nå modent for å få en fastere og mer formell styringsform. Basert på en juridisk veileder som SoCentral har fått utarbeidet i 2018, og dokumentasjon av metoden som ligger til grunn for arbeidet i Pådriv, skal Pådriv i 2019 etableres som en egen juridisk enhet. Vi opplever stor interesse fra andre byer og steder om Pådriv-metoden, og er i dialog med flere om hvordan den kan tas i bruk flere steder i Norge.