SoCentral tror at vi i større grad kan involvere innbyggerne i komplekse samfunnsspørsmål, og mener at borgerpanel er et redskap det er behov for i den demokratiske verktøykassa.

Vi er i gang med vårt tredje borgerpanel, der områdeløftet på Romsås er i fokus. Et borgerpanel er et tilfeldig utvalg av vanlige folk, representative for befolkningen, som inviteres til å komme sammen for å få tilført kunnskap og diskutere saker, og så til slutt komme med anbefalinger til politikere eller andre beslutningstakere. Denne metoden er aktuell når man har behov for å øke kunnskap, engasjementet og koble på innbyggerne i komplekse utfordringer.

Områdeløft Romsås er en innsats for å gjøre Romsås til et enda bedre sted å bo.

Prosjektet jobber med å styrke nærmiljøkvaliteter og deltakelse på Romsås. Områdeløftet gjennomføres i samarbeid med lokalmiljøet, offentlige tjenester, organisasjonsliv og næringsliv. Områdeløft Romsås er en del av Groruddalssatsningen, og prosjektperioden er 2017-2026. Hensikten med områdeløft er å få til en positiv utvikling gjennom å jobbe helhetlig med lokale utfordringer og muligheter.

Om du er nysgjerrig på borgerpanel kan du lese mer om temaet og Oslos første borgerpanel her.