Vi blir hver dag imponert over medlemmene i vår inkubator for samfunnsinnovasjon. De jobber med nye løsninger innen områder som klima, folkehelse, inkludering, byutvikling og mobilitet, og utfordrer til stadig det eksisterende systemet. 

Flere og flere av dem blir nå også bedt om å gi innspill til myndighetene på sine fagområder. Sist ut var Oskar Blakstad. Oskar er utdannet psykolog og er en seriegründer. For tiden bruker han mest tid på utviklingen av AssistertSelvhjelp.no, som lager nettbaserte mestringsverktøy for personer med psykiske plager.

Oskar ble invitert til å gi sine innspill til statsminister Erna Solberg og næringsminister Iselin Nybø, og regjeringens arbeid for «Norges vei ut av koronakrisen». De var spesielt på jakt etter innspill til utforming av næringspolitikken fremover.

Vi mener flere kan dra nytte til innspillene Oskar, og deler her innspillene hans til statsministeren:

Fokuser på verdi/nytte av det som lages, ikke hvor mange arbeidsplasser som skapes – arbeidsplassene kommer etter hvis man lager noe som har høy nytteverdi for samfunnet

Bruk situasjonen (med mange arbeidsledige) til å pilotere borgerlønn i ett år til de som ønsker å prøve seg som gründere – økonomisk trygghet i tidlig fase er suksesskriteriet nummer en for at gründere skal lykkes. Mange vil feile, noen vil utnytte det, men vi vil øke også sjansen for å lage enhjørningsbedrifter i fremtiden. Det kunne ha ført til at flere flinke gründer vokste frem, et større gründermiljø, synergieffekter og i fremtiden: Et miljø for å lykkes og eksport av produkter.

Sats på innovative tjenester i det offentlige med gode resultater, som for eksempel Rask Psykisk Helsehjelp som har bemerkelsesverdig gode resultater (også internasjonalt) og få disse tjenestene til å samarbeide med private for å oppnå mer verdi og nytte i tjenestene.

Stimuler/belønn offentlige tjenester som benytter innovative løsninger – dytt kjøpekraften til innovative løsninger lenger ned i organisasjonene – der problemene skal løses.

Stimuler lengre ned i organisasjonene til å fremme nytte. Et eksempel som vi promoterer er en fraværende refusjonsordning for internettbehandling av psykiske lidelser, på tross av at dette beviselig hjelper flere for like mye ressurser.

Øk tilliten til ansatte i offentlige virksomheter, og Demp behov for styring og kontroll.

Identifiser og fjern barrierer for salg til det offentlige, f.eks. bruker mange anskaffelsesregler på anskaffelser langt under grensene, det er for meg en gåte hvordan vår bedrift kan selge til 70 kommuner, men den 71 kommunen er misfornøyd med det juridiske rundt løsningen. 

Etabler et nasjonalt / regionalt fond som tar utgangspunkt i de komplekse utfordringen vi står overfor,  som et alternativ til flere silobaserte tilskudd og støtteordninger. Fondet skal gi støtte til ideer og løsninger som kan bidra til varig atferds- og systemendring som kan gi reduserte klimautslipp og økt bærekraft. Fondet bør rettes mot eksperimenter og prosjekter fra gründere og andre innovative virksomheter. På denne måten kan vi bruke denne krisen til å bygge et nytt næringsliv og et mer bærekraftig samfunn. Fondet kan med fordel se til Oslo kommunes tilskuddsordning for testing og pilotering for innretning, slik at man sikrer løsninger som møter et faktisk behov: https://www.oslo.kommune.no/for-vare-leverandorer/stotte-til-test-og-utviklingsprosjekter/