Hvordan får vi alle i lokalsamfunnet vårt – næringslivet, kommunen og innbyggerne – til å jobbe sammen for å utvikle nye løsninger på de lokale utfordringene vi har? Hvordan starter vi et samarbeid, og hvordan får vi til å jobbe sammen over tid?

For andre år på rad inviterer Design og arkitekter Norge (DOGA) til Gnist kompetanse, et åpent, digitalt og gratis kurs om innovativ og bærekraftig stedsutvikling for ansatte i kommuner eller fylkeskommuner. Gjennom fire moduler høsten 2022 vil deltagerne få innsikt i teori og praksiserfaring fra viktige – men kanskje litt vage? – metoder som designdrevet innovasjon, innbyggerinvolvering og medvirkning, samarbeid på tvers, førfase og prototyping. Kurset skal formidle disse måtene å jobbe på, på en håndfast, konkret og nyttig måte.

Hvordan få til samarbeid på tvers
Marie Harbo Dahle i SoCentral leder årets modul om samarbeid på tvers. Hun har samlet viktige innsikter og erfaringer fra SoCentrals egne prosjekter, og fra inspirerende samarbeid og initiativ i kommunene Rauma, Åfjord og Vang. Hun forteller hva deltagerne kan forvente seg fra denne modulen:

“Å samarbeide er å gjøre noe sammen. I denne modulen vil vi snakke om hva som kan skje når vi setter utfordringen vi skal løse i midten, inviterer alle de aktørene som bør være med for å løse den, jobber fram en felles forståelse, og organiserer et samarbeid for å nå målene vi har satt oss. Vi snakker om nytten av koblere, nettverk og arenaer som skaper felles forståelse, bygger tillit, åpner for ny dynamikk, og gir gjennomføringskraft.

Vi snakker også om hvorfor samarbeid trenger struktur, hvordan de må ledes, og ikke minst finansieres. Vi ser på eksempler hvor næringsliv, organisasjoner, innbyggere og kommune har gått sammen for å jobbe sammen med steds- og næringsutvikling, og hva vi kan lære av dem.”

Lære av andres erfaringer
Deltagerne vil blant annet få lære mer om hvordan utviklingsselskapet Nordveggen har laget faste møteplasser på tvers for at nye samarbeid kan oppstå i Rauma, om hvordan Pådriv skaper en infrastruktur for å få til bærekraftig endring sammen, utforske hvilke roller kommunen kan ta selv eller la andre ta gjennom å se på hvordan Innovangsjon i Valdres har jobbet, og hvordan Åfjord kommune har turt å teste og prøve ulike samarbeidsprosjekter med næringslivet gjennom flere år.

De andre modulene i Gnist kompetanse ledes av Gunnar Ridderström (NMBU), Adrian Michalak-Paulsen (Halogen) og Jørgen Hallås Skatland (DOGA). I denne videoen forteller de om hvorfor nettopp du og dine kollegaer bør melde dere på Gnist kompetanse.

Les mer om kurset på DOGAs nettsider og husk påmeldingsfrist 5. september. 

Foto: Ingrid Langklopp, Bygda 2.0