Sirkulær ressurssentral er byggevarens svar på Fretex og dras i gang av Foreningen Pådriv, Resirqel og Statsbygg. 

I Norge i dag produserer vi årlig 1,8M tonn avfall fra byggeaktiviteter, og 60% av utslipp i bygg- og anleggsbransjen kommer fra produksjon og transport av materialer. Med 20% resirkulering av byggematerialer reduseres årlige utslipp med 900 000 tonn CO2. Gevinsten ved å legge bedre til rette for ombruk av materialer er åpenbar.

Konkret tiltak mange kan koble seg på
Med rundt 150 deltakere presenterte Sirkulær ressurssentral hvordan de kan være et konkret bidrag til å redusere klimautslippene fra byggebransjen. Både interesserte leietakere og aktører som vil være strategiske samarbeidspartnere ble oppfordret til å gripe muligheten og koble seg på prosjektet. Utslippene fra byggebransjen, inkludert byggingen som skjer og skal skje i Hovinbyen, utgjør en stor andel av utslippene i byen vår. Noen av de største hindrene for gjenbruk av byggematerialer er knyttet til logistikk, lagring og transport.

-Vi ønsker at Oslo skal gå foran og finne løsninger på de globale utfordringene, det gjør livet verdt å leve og skaper et konkurransefortrinn. Vi har det travelt, vi skal bli klimanøytrale innen 2030. En ressursentral er et konkret og godt tiltak som legger til rette for at det blir enklere å gjenbruke. Vi må nemlig løse utfordringene her og nå, ikke i en annen tid. Jeg vil bare si stå på, sa byråd for byutvikling Rasmus Reinvang i sin innledning.

Gir lagerkapasitet, forutsigbarhet og kunnskap
Det kan gå lang tid fra en bygning rives til materialene i det kan brukes om igjen i et nytt bygg, og man mangler ofte et sted å lagre dem i mellomtiden. Enden på visa blir at de kastes, og man kjøper nytt i stedet. Derfor har Foreningen Pådriv i samarbeid med Resirqel og Statsbygg opprettet Sirkulær Ressurssentral. Selskapet opprettes som en ideell organisasjon og har Håkon Iversen fra SoCentral og Pådriv som daglig leder i oppstarten. Selskapet tilbyr leie av lager og oppretter en handelsplass for ombruksmaterialer. I tillegg skal det etableres et kunnskapssenter om sirkulær materialforvaltning, og på sikt et verksted for testing, prosessering og foredling av overskuddsmaterialer.

-Dette initiativet tilrettelegger for økt ombruk av materialer i byggebransjen i Oslo og omegn, og bidrar til å redusere klimafotavtrykket fra materialbruk i bygg- og anleggsvirksomhet. Dette blir Norges største ombrukssentral for byggevarer, og representerer en mulighet for aktører i bransjen til å kutte sine utslipp, sa Iversen. Du kan se hele presentasjonen hans her.


Giganttelt får nytt liv
Statsbygg sitt gigatelt får nytt liv som ombrukssentralOmbrukssentralen vil etablere seg på Økern torg i en pilotperiode på 4,5 år fram til desember 2025. Statsbygg sitt telt på 4500 kvm, brukt på regjeringsbygget, skal passende nok ombrukes til å huse ombrukssentralen.
-Mangelen på en markedsplass for å omsette brukte materialer har vært og er en utfordring i næringen. I tillegg har forutsigbarhet vært vanskelig, vi må vite at materialene vi trenger er mulig å få tak i. Med midler fra regjeringens grønn omstilling tok vi initiativ sammen med Pådriv og Resirqel for å få ombrukt teltet fra regjerningskvartalet og møte noen av de hindringene vi så stod i veien for økt ombruk. Statsbygg har flere prosjekter som vi skal i gang med nå, eksempelvis Oslo politihus og Oslo fengsel, der ressurssentralen vil være en viktig brikke for å sikre ombruk av materialene, sa Anders Fylling i Statsbygg

Vil ha med flere samarbeidspartnere som ønsker utvikling
På samlingen kom det flere innspill på hvilke utfordringer bransjen ser for ombruk i dag, og hvordan en aktør som Sirkulær Ressurssentral kan bidra til å løse disse utfordringene. Sirkulær Ressurssentral vil jobbe for å få opp en testarena til høsten og pilot fra 2022.

-Vi jobber nå for å sette sammen et styre med bred kompetanse. Vi er også på utkikk etter leietakere og samarbeidspartnere. Leietakere må ønske å bruke lagerplass i sentralen til å øke ombruk i sine byggeprosjekter. Strategiske samarbeidspartnere må ha ønske om å støtte drift av pilotprosjektet frem til 2025, og ta del i utviklingen av ressurssentralen, forklarte Iversen.

Hvis du ønsker å ta del i utviklingen av Sirkulær Ressurssentral og/eller ønsker å benytte lagerplass til din virksomhet, kan du ta lese mer her eller ta direkte kontakt med daglig leder, Håkon Iversen på
hakon@oslo.paadriv.no eller 416 60 477.

SoCentral har nettverksledelsen i Pådriv Hovinbyen, er en av partnerne i Pådriv, og bidrar i oppstarten av nye Pådriv-initiativ.

Illustrasjon: Hanne Berkaak
Portrettfoto: Monica Strømsdahl