”Hadde det ikke vært for tilbudet til Håkkihoder, ville Isabella antageligvis aldri begynt på hockey.”
Per, Isabellas pappa.

Nå får over 450 barn erfare hvordan det er å gå fra å være nybegynner til å mestre skøyter med prosjektet Håkkihoder. Det er ekstra motiverende å se at Håkkihoder også bidrar til å åpne sporten for flere jenter som Isabella, slik TV2.no skriver om i denne saken.

Håkkihoder senker terskelen for barn og unges deltakelse i idrett. Prosjektet tilbyr gratis hockeytrening i AKS/SFO tiden, og jobber med å gjøre overgangen videre til lag så enkel som mulig.

Målet er å utvikle en modell som kan tas i bruk over hele landet, for ulike idretter. I januar startet vi også opp i Tønsberg. Nå tester og utvikler vi modellen der, i Grünerhallen og Hasle/Løren, sammen med skolene som ligger nærmest hallene.

Vil du vite mer? Ta kontakt med prosjektleder mette@hakkihoder.no eller les mer på Håkkihoder.

Fakta om Håkkihoder:

  • Håkkihoder vil gi alle barn, uavhengig familiebakgrunn og økonomi, mulighet til å delta i organisert idrett.
  • Håkkihoder er et tiltak for rekruttering og inkludering.
  • Håkkihoders grunntanker: ingen foreldreinnsats og gratis tilbud.
  • Aktivitetstilbudet gjennomføres i SFO-tiden.
  • En trygg inngang til organisert idrett.
  • Håkkihoder er et samarbeidsprosjekt mellom lokal skole og ishockeyklubb, Norges ishockeyforbund, Zuccarellostiftelsen og SoCentral.