SoCentral inviterer saman med Møre og Romsdal fylkeskommune, Pådriv, Design og arkitektur Norge (DOGA), og Framtiden i våre hender til samling om

EN MER SIRKULÆR FREMTID: HVORDAN FÅ ALLE MED PÅ JOBBEN?

Tid: Onsdag 23. november kl 09.00-1445 

Sted: Framtidslaben, Borgundvegen 340, Ålesund

Påmeldingslenke her – påmeldingsfrist 11. november

Circularity Gap Report Norway viste i 2020 at den norske økonomien er 2,4% sirkulær, mot gjennomsnittet i verden på 8,6%. Det betyr at 97,6% av materialene vi forbruker hvert år, ikke blir ført tilbake til kretsløpet. Samtidig vet vi at vi må jobbe mer på tvers av sektorer og industrier for å få til effektiv og reell bærekraftig utvikling. Det kreves samarbeid der både det offentlige, næringslivet, frivilligheten – og ikke minst innbyggerne – har en rolle å spille.  

Hvis vi skal ha en sjanse til å oppnå de lokale, regionale, og nasjonale bærekraftsforpliktelsene må vi bli enda bedre til å lære av hverandre, ta i bruk metoder og verktøy som fungerer, og koble sammen krefter og initiativ fra hele landet, og på tvers av sektorer. Derfor er dette en samling for deg enten du er bedriftsleder, kommuneansatt, frivillig engasjert – eller noe helt annet..

Med dette som bakteppe inviterer vi til en handlingsorientert samling i Ålesund den 23. november, hvor målet er å: 

  1. Dele erfaringer om bruk av praktiske verktøy og metoder som har utløst samarbeid og gitt konkrete resultater for mer bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling
  2. Utløse samarbeid og handling i Ålesund, Møre og Romsdal – og Norge 

Dette er ikke en tradisjonell konferanse med innlegg og kaffepauser, men et aktivt seminar hvor det forventes at alle som deltar bidrar. Det betyr ikke at du trenger å ha dyp kunnskap om verken bærekraft eller nærings- og samfunnsutvikling, men du må være motivert for å lære og bidra med dine synspunkter. 

Samlingen er lagt til Møre og Romsdal og Ålesund, men vil være like nyttig for de som er opptatt av nærings- og samfunnsutvikling andre steder i landet.  

Dersom du har gode eksempler fra din bedrift der du ser tydelig behov for offentlig-privat-samarbeid og/eller har et handlingsrom du vil utforske, gi oss en beskjed. Vi vil gjerne at du bidrar inn mot å sette agendaen denne dagen. 

Kontakt: Kristine Walderhaug Sæther, Kristine.Oda.Walderhaug.Saether@alesund.kommune.no

 

Bilde av Ela Yudhanira: https://www.pexels.com/nb-no/bilde/silhuett-kveld-arkitektur-aftenrode-3019893/